Poseta predstavnika Nacionalnog saveta Izvršnom veću AP Vojvodine

POSETA PREDSTAVNIKA NACIONALNOG SAVETA IZVRŠNOM VEĆU AP VOJVODINE

 

Potpredsednica Izvršnog veća AP Vojvodine i sekretar Sekretarijata za informacije Ana Makanova Tomanova, u četvrtak, 17. marta, primila je predsednika Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine Blaška Gabrića i direktora Bunjevačkog informativnog centara Mirka Bajića.

Blasko_GabricMirko_Bajic_1Razgovarano je o problemima koji su prisutni u radu Nacionalnog saveta i to:

- nepoštovanje prava i akti asimilacije kojima je bunjevački narod izložen

- predstojeći popis stanovništva

- aktivnosti na realizaciji formiranja Zavoda za kulturu Bunjevaca u Vojvodini

- problemi u funkcionisanju Nacionalnog saveta koji nastaju zbog umanjenja sredstava za rad Nacionalnog saveta i načinu da se isti prevaziđu.

Predsednik Nacionalnog saveta izneo je probleme koji nastaju u pomenutim oblastima, a od strane potpredsednice Izvršnog veća izneto je uveravanje da će nadležni organi AP Vojvodine u okviru svojih nadležnosti i dalje raditi na prevazilaženju ovih problema.

Posebno je zaključeno kako ne bi došlo do ugrožavanja postignutog nivoa prava naročito na polju informisanja na jeziku nacionalne manjine, da se sa nivoa IV AP Vojvodine pomogne da se postigne dogovor sa lokalnom samoupravom u Gradu Subotica, gde je sedište Nacionalnog saveta, da bi se Nacionalnom savetu i NIU „BIC“, koji rade u iznajmljenom prostoru, izvršila nadoknada troškova zakupa dok im se ne obezbede odgovarajući uslovi za rad u prostoru koji bi bio obezbeđen od strane grada Subotice. Takođe, s obzirom da odlukom Skupštine grada Subotice kod formiranja Javnog preduzeća Radio Subotica u cilju informisanja građana na jezicima manjina, redakcija na bunjevačkom jeziku nije predviđena, a da su osnovane radakcije na srpskom, mađarskom, hrvatskom i nemačkom jeziku, da se Nacionalnom savetu obezbede sredstva na nivou Grada Subotice za sopstvenu produkciju radio programa koja se sada realizuje isključivo sredstvima Nacionalnog saveta, sve dok se u Javnom preduzeću Radio Subotica ne obezbede uslovi za formiranje redakcije na bunjevačkom jeziku, kao što je to učinjeno za druge nacionalne manjine u Subotici.

Subotica, 18. 03. 2011. godine