Posita NSBNM

 


Posita NSBNM

│ Ponediljak, 20.09.2021. │


IMG 0545

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine positio je u ponediljak, 20 septembra, Thomas Lee, politički oficir Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

IMG 0552

Tokom sastanka bilo je divana o položaju Bunjevaca, oko aktivnosti NSBNM u četri oblasti o kojima se stara, a pridstavniku Ambasade pridato je i izdanje „Bunjevci u procepu stvaranja nacionalnog identiteta“ koje divani o svemu onom što se desilo Bunjevcima po okončanju Drugog svitskog rata, sa fokusom na Dekret iz 1945. godine kojim su ukinuti.