Bunjevački omladinski centar održo je dičiju radionicu „Jesenja čarolija“

 


Bunjevački omladinski centar održo je dičiju radionicu „Jesenja čarolija“

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 17.10.2022. │


 

I ove godine po tradiciji Bunjevački omladinski centar iz Subatice je ko i svake godine u petak, 14. oktobra organizovo radionicu za dicu pod nazivom „Jesenja čarolija“ vezanu za temu rada sa slamom u OŠ „Đuro Salaj“ u Subatici. Dica su se upoznala sa tehnikom izrade ukrasa u tehniki slame.

IMG 7856

Cilj ovakvi dičiji radionica je da se dica upoznaju sa raznim tehnika izrade i rada sa različitim tradicionalnim materijalima sa kojima se ritko susriću kako u škulskim i vanškulskim aktivnostima i da se upoznaju sa običajem i kulturom Bunjevaca kroz moderno vrime. Izrada predmeta od slame je na ovim prostorima severne Bačke veoma rasprostranjena tako da ovakve radionice za dicu omogućavaju da oni od mali nogu uče o ovoj tradicionalnoj tehniki i da se vrimenom možda i opridile da budu još više zainteresovani za rad sa slamom.

IMG 7780

U ovoj dičijoj radionici učestvovala su dica iz OŠ „Đuro Salaj“ i OŠ „Sečenji Ištvan“ iz Subatice koja pohađaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“.

T. B.

 

 


FOTOGRAFIJE