U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu održana promocija knjige „Zagonetke o životinjama“

 


U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu održana promocija knjige „Zagonetke o životinjama“

│ Izvor: UG „BKC Novi Sad” │ Ponediljak, 17.10.2022. │


 

U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu je u subatu, 15. oktobra, održana promocija knjige pod nazivom „Zagonetke o životinjama“ autorke Bojane Jelić di su se dica imala prike upoznat sa sadržajom ovi knjiga koje se sastoje od tri knjige: „Ptice i insekti“, „Životinje iz džungle i vodene životinje“ i „Životinje sa farme i životinje iz šume“ koje su naminjene za dicu od tri do šest godina starosti.

Knjige o zivotinjama 1

Kroz ove tri knjige autorka je formu rime stiha uspila da najmlađoj populaciji približi i dočara koja bi životinja bila opisana u svakoj zagonetki. Vrlo višto koristi ključne riči koje asociraju na ciljanu životinju iz zagonetke želić da dica porid tog što tribaju pogodit o kojoj je životinji rič i nauče šta su sve glavne karakteristike odabrani životinja iz zagonetki.

Čitajući ove knjige dica mogu naučit i zavolit životinjski svit kroz zabavu u svoje slobodne vrime. Ovakva štiva su potriba jel kadgod i sami roditelji nemaje dovoljno vrimena da sa dicom obilaze ZOO vrtove il nemaje mogućnost da dici pokažu npr. opasne životinje iz džungle. Na ovaj način dica mogu da se na jedan interesantan način upravo upoznaje sa životinjama koje su slabije dostupne za upoznavanje zbog svog specifičnog prirodnog staništa di žive.

Knjige o zivotinjama 2

Ove knjige pomažu i razvijaju dičiju maštu i vridnosne sisteme koji se kod dice javljaju u ranim periodima života. Dočaravanjem staništa di žive životinje iz ovi zagonetki, zastupljene su boje, kojom se takođe bude asocijacije o kojoj je životinji rič a porid tog razvijaju i vištinu pripoznavanja boja koja je takođe za ovaj uzrast dice od izuzetnog značaja.

Sve lipote se nalaze u prirodi i sa prirodom a ove knjige su lipota pripoznavanja životinjskog svita kroz zagonetke dici na dar.

T. B.