Društvo, kultura, umitnost

Bunjevački omladinski centar održo je dičiju radionicu „Jesenja čarolija“

 


Bunjevački omladinski centar održo je dičiju radionicu „Jesenja čarolija“

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 17.10.2022. │


 

I ove godine po tradiciji Bunjevački omladinski centar iz Subatice je ko i svake godine u petak, 14. oktobra organizovo radionicu za dicu pod nazivom „Jesenja čarolija“ vezanu za temu rada sa slamom u OŠ „Đuro Salaj“ u Subatici. Dica su se upoznala sa tehnikom izrade ukrasa u tehniki slame.

IMG 7856

Cilj ovakvi dičiji radionica je da se dica upoznaju sa raznim tehnika izrade i rada sa različitim tradicionalnim materijalima sa kojima se ritko susriću kako u škulskim i vanškulskim aktivnostima i da se upoznaju sa običajem i kulturom Bunjevaca kroz moderno vrime. Izrada predmeta od slame je na ovim prostorima severne Bačke veoma rasprostranjena tako da ovakve radionice za dicu omogućavaju da oni od mali nogu uče o ovoj tradicionalnoj tehniki i da se vrimenom možda i opridile da budu još više zainteresovani za rad sa slamom.

IMG 7780

U ovoj dičijoj radionici učestvovala su dica iz OŠ „Đuro Salaj“ i OŠ „Sečenji Ištvan“ iz Subatice koja pohađaje predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“.

T. B.

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

 

U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu održana promocija knjige „Zagonetke o životinjama“

 


U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu održana promocija knjige „Zagonetke o životinjama“

│ Izvor: UG „BKC Novi Sad” │ Ponediljak, 17.10.2022. │


 

U Bunjevačkoj kući u Novom Sadu je u subatu, 15. oktobra, održana promocija knjige pod nazivom „Zagonetke o životinjama“ autorke Bojane Jelić di su se dica imala prike upoznat sa sadržajom ovi knjiga koje se sastoje od tri knjige: „Ptice i insekti“, „Životinje iz džungle i vodene životinje“ i „Životinje sa farme i životinje iz šume“ koje su naminjene za dicu od tri do šest godina starosti.

Knjige o zivotinjama 1

Kroz ove tri knjige autorka je formu rime stiha uspila da najmlađoj populaciji približi i dočara koja bi životinja bila opisana u svakoj zagonetki. Vrlo višto koristi ključne riči koje asociraju na ciljanu životinju iz zagonetke želić da dica porid tog što tribaju pogodit o kojoj je životinji rič i nauče šta su sve glavne karakteristike odabrani životinja iz zagonetki.

Čitajući ove knjige dica mogu naučit i zavolit životinjski svit kroz zabavu u svoje slobodne vrime. Ovakva štiva su potriba jel kadgod i sami roditelji nemaje dovoljno vrimena da sa dicom obilaze ZOO vrtove il nemaje mogućnost da dici pokažu npr. opasne životinje iz džungle. Na ovaj način dica mogu da se na jedan interesantan način upravo upoznaje sa životinjama koje su slabije dostupne za upoznavanje zbog svog specifičnog prirodnog staništa di žive.

Knjige o zivotinjama 2

Ove knjige pomažu i razvijaju dičiju maštu i vridnosne sisteme koji se kod dice javljaju u ranim periodima života. Dočaravanjem staništa di žive životinje iz ovi zagonetki, zastupljene su boje, kojom se takođe bude asocijacije o kojoj je životinji rič a porid tog razvijaju i vištinu pripoznavanja boja koja je takođe za ovaj uzrast dice od izuzetnog značaja.

Sve lipote se nalaze u prirodi i sa prirodom a ove knjige su lipota pripoznavanja životinjskog svita kroz zagonetke dici na dar.

T. B.

 

 


 

 

 

Varoška biblioteka proslavila 132. rođendan

 


Varoška biblioteka proslavila 132. rođendan

│ Izvor: BMC │ Četvrtak, 13.10.2022. │


 

Varoška biblioteka je povodom proslave 132. godine postojanja organizovala svečano otkrivanje table sa nazivom ove kulturne ustanove na sva četri jezika koja su u službenoj upotribi u Varoši Subatica.

Od 1953. godine Varoška biblioteka je smištena u kadgodašnjoj zgradi Nacionalne kasine koju je projektovo Ferenc Rajhl 1896. godine.

IMG 7493

Varoška biblioteka u Subatici je nastarija ustanova te vrste u Srbiji i ima najlipšu zgradu za svoje sidište. U protekle dvi godine ostvarila su se dva značajna projekta, sridstvima Vlade Republike Srbije da se obnovi glavna fasada zgrade, zgrada je dobila novu čitaonicu koja odgovara očekivanjima savrimeni čitaoca i istraživača. Varoška biblioteka u Subatici zauzima posibno misto ne samo po bogatoj zbirki knjiga i periodika zavičajnog karaktera, stari i ritki knjiga, već i zato što se ode susriću različite kulture i jezici kojima se divani na području naše Varoši.

IMG 7466

Svečanom otkrivanju table sa natpisom ove ustanove kulture u Varoši Subatici na četri jezika koji su u službenoj upotribi otkrili su Balint Pastor, pridsidnik Skupštine Varoši Subatice i Adrien Kozma, direktorica Varoške biblioteke u Subatici.

IMG 7509

Ono što je takođe važno istaći podsitit se da je Mijo Mandić, stariji istaknuti bunjevački velikan u periodu izmed dva rata 1921. godine bio izabran za varoškog knjižara, odnosno upravnika biblioteke. Piso je članke o biblioteki, popunio književne zbirke i drugo. Bio je upravnik naše Varoške biblioteke u Subatici do sridine 1932. godine. Tako da su Bunjevci dali takođe velik doprinos da bi ova kulturna ustanova Varoši Subatice bila danas to što jeste.

T. B.

 


FOTOGRAFIJE