Aleksandrovo plakat

Positite nas na „Uskršnjoj izložbi” u Šandoru u subatu, 1. aprila, u prostorijama Kulturno-umitničkog društva „Aleksandrovo” (Aksentija Marodića 9) u periodu izmed 14 i 16 sati. Ulaz je slobodan! Kulturno-umitničko društvo „Aleksandrovo” i Ustanova kulture „Centar za kulturu Bunjevaca”.