SBB SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

ZLOUPOTREBA POLOŽAJA PREDSEDNICE NACIONALNOG SAVETA dr SUZANE KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ

 

Dr Suzana Kujundžić Ostojić, poslala je medijima saopštenje u ime Nacionalnog saveta koje glasi:

 

Citat:

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine izražava duboko poverenje u Ustav i zakone Republike Srbije. Na osnovu istih, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne postoji, radi i napreduje već 19 godina, kao autohtona i priznata nacionalna manjina. Podrškom Vlade Republike Srbije, Pokrajinskih organa, Grada Subotice i Sombora, bunjevački jezik je uveden kao službeni.

Zbog toga verujemo da ministar Žigmanov neće imati nikakve mogućnosti naštetiti bunjevačkoj zajednici, što je ranije često izjavljivao u medijima.

Polaganjem zakletve ministar Žigmanov priznao je Ustav i zakone Republike Srbije, a samim tim i bunjevačku nacionalnu manjinu, koja je integralni deo pravnog sistema ove države.

Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine nastavlja raditi i dalje na zaštiti svih Bunjevki i Bunjevaca i na čuvanju svog nacionalnog identiteta u saradnji sa državnim organima kao i međunarodnim institucijama koje štite prava nacionalnih manjina.

Subotica, 31.10.2022.

 

 

Nacionalni savet po Statutu i Poslovniku donosi Odluke i Zaključke, a ne saopštenja. Saopštenje javnosti može se dati o tome koja je odluka doneta i kako glasi odluka ili Zaključak koji je savet većinom glasova doneo.

Nikakvu Odluku, ili Zaključak, o imenovanju ministra Žigmanova savet nije doneo.

Predlog Zaključka koji je dala grupa od 7 članova Nacionalnog saveta nije ni stavljena na glasanje, što se iz zapisnika vidi, niti je o tome donošena bilo kakva odluka.

Predlog Zaključka koji je dala grupa od 7 članova, a koji nije ni stavljen na odlučivanje, glasi:

 

Citat:

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine izražava duboko povirenje u Ustav i zakone Republike Srbije. Na osnovu isti, Nacionalni savit bunjevačke nacionalne postoji, radi i napriduje već 19 godina, ko autohtona i priznata nacionalna manjina. Podrškom Vlade Republike Srbije, Pokrajinski organa, Varoši Subatice i Sombora, bunjevački jezik je uveden ko službeni.

Polaganjom zakletve ministar Žigmanov prizno je Ustav i zakone Republike Srbije. Od ministra Žigmanova zahtevamo da se odrekne stavova DSHV-a, i da javno izjavi da je bunjevački jezik maternji jezik Bunjevaca, a ne „nakaradni jezički monstrum“ kako je u medijima izneo, i da jasno i nedvosmisleno izjavi da su Bunjevci ravnopravna nacionalna manjina u republici Srbiji, a ne subetnički identitet Hrvata.

Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine nastavlja radit i dalje na zaštiti svi Bunjevaka i Bunjevaca i na čuvanju svojeg nacionalnog identiteta u saradnji s državnim organima ko i međunarodnim institucijama koje štite prava nacionalni manjina.

 

RAZLIKA JE SAMO U JEDNOM PASUSU, ALI JE OČIGLEDNA I VEOMA SADRŽAJNA!

 

Kao što se oz priloženog vidi dr Suzana Kujundžić Ostojić, veruje da će u buduće Tomislav Žigmanov, da se žargonski izrazimo, „voleti Bunjevce“ bez obzira šta je činio i izjavljivao i kakve stavove zastupa, a grupa članova saveta zahteva da se Tomislav Žigmanov odrekne stavova DSHV čiji je i dalje predsednik i u čijem Programu stoji citiramo „i na svaki drugi način će pred državnim i drugim tijelima zastupati stajalište kako je bunjevački identitet zapravo samo jedan hrvatski subetnički identitet.

 

DR SUZANA KUJUNDŽIĆ OSTOJIĆ MOGLA JE DATI SAOPŠTENJE SAMO U SVOJE IME I U IME ONIH KOJI JE PODRŽAVAJU, A NE U IME NACIONALNOG SAVETA.

 

Subotica, 31.10.2022. godine

 

Predsednik SBB  

Mirko Bajić

 

SBB logo