Saopštenja i konferencije

SBB

Tražićemo nove izbore

IMG_6136

 

Posli već više puta spominjanog Koalicionog sporazuma o jedinstvu Bunjevaca i istiravanja oko tog ko je, a ko nije u pravu i dal Sporazum važi il ne, Savez bački Bunjevaca održo je 3. aprila konferenciju za štampu na temu - Koncenzus o radu il novi izbori u Bunjevačkom nacionalnom savitu.

   Cila zbrka sa Sporazumom, kako tvrdi Siniša Tikvicki, član GO SBB, nastala je prošle godine, kad je potpisan ugovor sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine od strane Bunjevačke matice. Nakon tog, kako tvrdi Tikvicki, Sporazum je pristo da postoji, jel je dio iz istog podrazumivo i zajednički politički nastup objavljen u saopštenju posli zajedničkog sastanka potpisnika u novembru 2011. godine.

   Od onda stoji i rad Bunjevačkog nacionalnog savita, ističe Dragan Kopunović, član GO stranke i član Savita, a to je najveći problem, jel bi tribalo po prvi put od osnivanja Savita da budu štampani udžbenici na bunjevačkom jeziku, koji pridstavljaje zdravo važan segment rada Savita i koji su ujedno i zdravo važni za cio bunjevački narod.

IMG_6141

   Svoj zaključak konferenciji dao je Mirko Bajić, pridsidnik SBB, koji je napomenio da po rešenju Ministarstva pravde i državne uprave Koalicioni sporazum o jedinstvu Bunjevaca nema pravno dejstvo, te da će zatražiti da na osnovu istog rešenja dvi trećine članova priznaju Branka Pokornića ko jedinog legitimnog zastupnika Bunjevačkog nacionalnog savita i shodno tom da ispune svoju obavezu ko članovi Savita, te da se nastavi dalji rad BNS. Ukoliko do tog ne dođe, od Ministarstva će tražiti nove izbore za Nacionalni savit, jel je to jedino rešenje ukoliko postojeći Savit ne funkcioniše.

 

 

BSV

Razlozi (ne)prihvatanja Koalicionog sporazuma o jedinstvu Bunjevaca

IMG_6129

 

Nakon aktuelni dešavanja u Bunjevačkom nacionalnom savitu, javnosti su se obratili
Nikola Babić, podpridsidnik BNS i Vojislav Orčić, pridsidnik Bunjevačke stranke Vojvodine.

 

   Na konferenciji za novinare, održanoj u utorak 2. aprila, oni su izneli svoje stavove kad je rič o trenutnoj situaciji u Savitu, al i prave razloge neprihvatanja sporazuma od strane „manjine“ u Savitu.

   Nikola Babić je istako da je Koalicioni sporazum, koji je potpisan juna 2011. funkcioniso sve do novembra 2012. godine, te je napomenio da većina u Nacionalnom savitu bunjevačke nacionalne manjine ne želi nikaki razor u Savitu, već da se ispoštuju tačke Sporazuma, koje se odnose na rotaciju pridsidnika Savita.

   Međutim, na prijašnjim konferencijama za novinare, pridsidnik Saveza bačkih Bunjevaca Mirko Bajić, izno je tvrdnje da isti Sporazum ne postoji jel je prikršen u maju 2012. godine kada je Bunjevačka matica podržala Ligu socijaldemokrata Vojvodine u izborima.

   Druga strana pak tvrdi da u Sporazumu ni u jednoj tački nije spominjana politička aktivnost el zajednički nastup politički stranaka s bunjevačkim pridznakom, te smatraju da Koalicioni sporazum i dalje ima snagu, iako u rešenju koje je 8.marta stiglo od Ministarstva pravde i državne uprave stoji da Sporazum ne sadrži elemente pravnog akta.

   Vojislav Orčić je taksativno izno i razloge neprihvatanja Koalicionog sporazuma od strane manjine u Nacionalnom savitu:

- opsednutost funkcijama pojedini članova Savita

- nije isto ko će sa koji funkcija iduće godine nastupiti na izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

   Na kraju je Orčić uputio i par pitanja Mirku Bajiću, pridsidniku SBB i direktoru NIU „Bunjevački informativni centar“, koja se odnose na zakup prostorija BIC-a, tiraž Bunjevački novina i pojedini troškova koji su prikazani u finansijskom izveštaju za 2012. godinu.


 

Konferencija za novinare

Matković odgovorio na prozivke Bajića

Matkovic_GabricFoto: www.subotica.com

 

      Nakon što je pridsidnik Saveza bački Bunjevaca, Mirko Bajić, javno prozvo Aleksandra Matkovića, člana Bunjevačkog nacionalnog savita, da se izjasni o tom dal ima hrvatska dokumenta, u četvrtak 28. marta na konferenciji za novinare, koju su održali Matković i Blaško Gabrić, on se oglasio i prizno da ima pomenuta dokumenta, ko i dokumenta Mađarske i Nemačke, koja su mu neophodno zbog posla kojim se bavi.

Tom prilikom pozvo je i pridsidnika Savita bunjevačke nacionalne manjine, Branka Pokornića, da sazove sidnicu na kojoj će ko tačka dnevnog reda bit i rasprava o povirenju pridsidnika, te da će dok god se to ne desi, bojkotovat sidnicu Savita.