Sajam knijga u Beogradu

56. BEOGRADSKI SAJAM KNJIGA

Nova izdanja za novi sajam

 

sajam01   Prošlog miseca održan je 56. Beogradski sajam knjiga, pod nazivom „Knjige spajaju ljude“. Zafaljujuć Izvršnom veću Vojvodine, već nikoliko godina unatrag, pridstavnici nacionalni manjina imaje svoj štand. Redovan izlagač na sajmu je i Bunjevački informativni centar, čija je promocija održana 28. oktobra. Po ričima mr Suzane Kujundžić Ostojić, Bunjevci su se pridstavili s osam novi izdanja, med kojima je treća po redu knjiga za dicu „Tandrčak i njegovo blago“ i prvo CD izdanje „Tandrčak Vam divani“, dok se Bunjevačka matica na ovom sajmu knjiga pofalila s novom knjigom, a rič je o životnoj poeziji Marka Peića pod nazivom „Oscilacije života“.
   Pored knjiga na sajmu su pažnju positilaca privukla i ranija izdanja lista „Bunjevačke novine“ i „Tandrčak“ u izdanju BIC-a, a pored nji i „Rič“, časopis Bunjevačke matice. Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ iz Sombora se na sajmu pridstavilo svojim prvim izdanjom, a rič je o knjigi „Da Bunjevac dušu ne izdade – Tri bunjevačke pripovitke“, autora Veljka Petrovića, dok je Nevenka Bašić Palković isprid Muzeja Subotice, i ko jedna od autorki, pridstavila bibliografiju „Bunjevačko šokački kalendari 1868. do 1914.“. Bunjevački kulturni centar iz Bajmoka se i ove godine pridstavio s Festivalskim biltenom, a jedna od najzapaženiji izdanja na sajmu bio je „Velik bunjevački kuvar“ čije promovisanje tek pridstoji.

Bunjevački štand posebno je privuko pažnju zbog para obučenog u bunjevačku nošnju.

(Kliknite na fotografiju da biste je uvećali)

 

Platforma BSV-a

BUNJEVAČKA STRANKA VOJVODINE PRIDSTAVILA SVOJU PLATFORMU ZA IZBORE

Cilovitost bunjevačkog korpusa

BSV_logo   Bunjevačka stranka Vojvodine postavlja slideće ciljove u narednom izbornom periodu. Naravno, svi ciljovi su u direktnoj il izvedenoj formi vezani za Program BSV.

   Najznačajniji cilj u narednom sridnjoročnom periodu jeste reintegracija bunjevačkog naroda u srž društvenog tkiva Grada, Pokrajine i Republike. Cilj BSV je da se ostvari uvažavanje i ravnopravnost sa ostalim nacionalnim zajednicama i doprinos kroz zajedništvo u ukupnom razvoju Grada, APV i Republike Srbije. Ovaj generalni cilj mislimo da možemo ostvarit na slideće načine:
– posebno ćemo se zalagat za cilovitost bunjevačkog nacionalnog korpusa i identiteta, a protiv rasparčavanja na bilo kojoj osnovi. Zalagaćemo se da izbignemo situaciju da radi kratkoročni i pojedinačni il grupni interesa postepeno gubimo svoj nacionalni identitet. Zato kažemo, ko to ne svati doprineće minimizaciji postojanja i značaja Bunjevaca na prostoru di oni žive, a posebno u gradovima Subotici i Somboru.
– ostvarit mandate na nivou Grada a po mogućnosti i u Pokrajini i Republiki. Smisao ovi mandata je da BSV učestvuje u vlasti na pomenutim nivoima. Cigurno je izuzetno značajno da BSV pruži potporu BNS-u i drugim bunjevačkim institucijama prilikom ostvarivanja zahtiva posebno na području kulture, upotribe jezika, obrazovanja i informisanja.
– BSV će se zalagat za reprogramiranje rada javni preduzeća na nivou Grada, posebno putom modela javno-privatno partnerstvo.
– BSV će nastojat dat značajan doprinos procesu decentralizacije i dekoncentracije vlasti, posebno na nivou Grada. Smatramo da se odlučivanje il, prija svega, određeni nivo budžetski prihoda mora spuštit na nivo mogućih, budućih opština il već postojeći mesni zajednica.
– BSV će se zalagat za model društvene organizacije u kojem će postojat opšti interesi i specifični interesi. Kroz opšte interese želimo ostvarit sve ono što je kroz ovaj vid naminjeno građanstvu a kroz specifične pogodnosti ono što uživaje i druge nacionalne zajednice u Gradu, Pokrajini i Republiki.
– BSV će svoje dilovanje usmirit na doprinos razvoju sela, s obzirom da velik dio našeg naroda i živi po obodu Subotice i bavi se poljoprivredom.Tim građanima triba omogućit najbolje uslove, kako bi se na taj način oživilo selo.
   Jedan od najvažniji segmenata je stvaranje uslova za obrazovanje pripadnika bunjevačke omladine i stvaranje uslova za ravnopravno usavršavanje, obrazovanje i studiranje.
BSV smatra da se mora ispravit sramna politika na području zapošljavanja u javnom sektoru, di želimo ostvarit potpuno ravnopravan status s drugim nacionalnostima koje žive na ovom prostoru. Posebno ćemo se zalagat za ostvarenje tog cilja.
   Vrlo blisko prithodno navedenom će bit borba protiv partiokratije koja je izuzetno prisutna na našim prostorima. Ona je društveno opasna i BSV će uložit sve napore da u organizaciji društveni odnosa ne isplivaje partijska pripadnost već druge sposobnosti pojedinaca il grupa.
   BSV će nastojat ostvarit pozitivan dijalog s Katoličkom crkvom u želji da ostvari pojedine obrede na svom maternjem jeziku.
BSV će se zalagat za upotribu bunjevačkog jezika u javnom životu grada Subotice, ne dopuštajuć da taj jezik bude korišćen u bilo kojoj vrsti podsmišljive forme. Postoji još niz drugi ciljova koje će sam proces nametnit, al oni su većim dilom sadržani u Programu BSV, te ćemo se svakako za nji zalagat.

Glavni odbor Bunjevačke stranke Vojvodine

 

Okrugli sto

naslov

   Savez bačkih Bunjevaca prisustvovao je na okruglom stolu u Novom Sadu, pod nazivom "Političke partije nacionalnih zajednica u Srbiji u predvečerje izbora”.
Predsednik Saveza bačkih Bunjevaca imao je uvodno izlaganje na temu "Problemi nacionalnih zajednica i modeli moguće saradnje". Saopštenje sa ovog skupa prenosimo u celosti. Ovaj skup ocenjen je kao istorijski, jer su prvi put za isti sto seli politički predstavnici više od deset nacionalnih zajednica, u nameri da pronalaze puteve saradnje u cilju ostvarivanja potreba nacionalnih zajednica u Srbiji i moguće političke saradnje.

 

Saopštenje za javnost

 

U subotu, 22.10.2011. u Novom Sadu, u organizaciji Crnogorske partije, održan je Okrugli sto pod nazivom: “Političke partije nacionalnih zajednica u Srbiji u predvečerje izbora”.

Skupu je prisustvovalo 12 političkih partija iz 10 nacionalnih zajednica, pred očima medija, OSCE misije u Srbiji i ambasada Mađarske, Slovačke, Hrvatske i Albanije.

Okrugli sto je održan u dve sesije u kojima su predstavnici stranaka izneli aktuelne probleme sa kojima se njihove nacionalne zajednice susreću. Jednoglasno su se složili da je veliki broj problema potpuno isti uključujući određene specifičnosti, što je kulminiralo događajima prilikom izbora za nacionalne savete.

Poslednjih 20 godina nacionalne zajednice su kontuinirano i nesebično davale doprinos razvoju demokratije u želji suštinskih demokratskih promena za stvaranje savremene države na osnovama demokratskih načela i principa socijalne pravde.

Za uzvrat nacionalne zajednice, u većini slučajeva, dobile su produkciju i nagomilavanje problema i uglavnom loša zakonodavna rešenja, koja se odnose na nacionalne zajednice i političke partije nacionalnih zajednica, što treba menjati.

Usaglašeno je da će u narednom periodu koordinacija i komunikacija među učesnicima konferencije biti pojačana uz održavanja zajedničkih sastanaka po pitanju iznalaženja načina i metoda rešavanja problema, kao i mogućoj političkoj saradnji na predstojećim izborima.

Do sledećeg susreta koordinaciju nastavlja Crnogorska partija.

Tekst Saopštenja jednoglasno su usvojili:

Rusinska demokratska stranka, Savez bačkih Bunjevaca, Demokratska partija Makedonaca, Demokratski savez Bugara, Stranka vojvođanskih Slovaka, Demokratska zajednica Hrvata, Slovačka stranka, Romska partija, Građanski savez Mađara, Bošnjačka demokratska zajednica, Savez vojvođanskih Mađara i Crnogorska partija.

Novi Sad, 23.10.2011.

615