Posita delegacije Ujedinjeni nacija

 


Posita delegacije Ujedinjeni nacija

│ Izvor: BMC │ Ponediljak, 12.09.2022. │


 

Delegacija Ujedinjeni nacija iz Kancelarije Ujedinjeni nacija u Beogradu (UNOB) positila je kancelariju Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine. U delegaciji su bili Dimitrije Redžić i Angela Zettler, službenici za politička pitanja UNOB.

UN BNS

Upoznala sa onim sa čim se susrićemo u svakodnevnom radu, načinu kako se pripravljamo za Popis stanovništva, izbore za nacionalne savite. Divanila sam im o istorijatu Bunjevaca, pokazala knjigu o Dekretu iz 1945. godine koja je privedena i na engleski, pa i da je poklonim. Posita je bila značajna, dosta su saznali, sad će im štogod bit jasnije, a nama je važna posita svake svitske organizacije, pogotovo jedne ovako velike. To samo divani o tom i da postojimo na mapi nacionalni manjina i da se dobro borimo za naša prava – kazala je, izmed ostalog, dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM.

N. S.