Mirović: Pokrajinska vlada nastaviće sa podrškom nacionalnim savitima nacionalni manjina

 


Mirović: Pokrajinska vlada nastaviće sa podrškom nacionalnim savitima nacionalni manjina

│ Izvor i foto: https://vojvodina.gov.rs/ │ Srida, 18.01.2023. │


 

Pridsidnik Pokrajinske vlade divanio je danas, u odvojenim susritima, sa pridsidnicom Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine Suzanom Kujundžić Ostojić i pridsidnikom Nacionalnog savita crnogorske nacionalne manjine Dragoljubom Malovićem.

Mirovic-sastank-sa-Nacionalnim-savetom-Bunjevaca-1

Na sastancima je bilo riči o programskim pitanjima, projektima i podrški radu nacionalni savita.

Pridsidnik Mirović istako je da će nuz podršku Pokrajinske vlade biti nastavljena realizacija projekata značajni ne samo za bunjevačku i crnogorsku nacionalnu manjinu već i za sve druge nacionalne manjine u Vojvodini.

Pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić Ostojić kazala je da Savit, koji obilužava 20 godina postojanja i dilovanja, vodi politiku čuvanja i unapriđenja identiteta, kulture i tradicije Bunjevaca nuz punu podršku Pokrajinske vlade.