Bolje veze Bunjevaca u regionu


│ Petak, 12.04.2024. │

Bolje veze Bunjevaca u regionu


 

Delegacija Bunjevaca iz Mađarske u kojoj su bili Joso Kričković, Rajko Tumbas i Edita Varheđi positila je u četvrtak, 11. aprila Subaticu, odnosno Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, a sastanak je bio dobra prilika da se divani o tom kako Bunjevci u Mađarskoj mogu povećat svoju vidljivost, kako mogu sačuvat svoje poriklo, al i kako im u tom mož pomoć Nacionalni savit koji funkcioniše u Srbiji di Bunjevci i jesu priznati ko autohtona nacionalna zajednica.

Bunjevci Madjarska 001

Delegaciju Bunjevaca primila je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Savita, a sastanku je prisustvovo i Miroslav Vojnić Hajduk koji, ko član Savita, al i ko pridsidnik Bunjevačkog kulturnog centra iz Subatice već decenijama unatrag dobro sarađiva sa Bunjevcima iz Mađarske.

Bunjevci Madjarska 006

Kako ističe pridsidnica Savita, divan se uglavnom odnosnio na dvi teme, jedna se tiče dešavanja u junu, kroz organizovanje „Dana bunjevačke kulture u Baji” 8. juna, a druga u avgustu, kroz „Dužijancu u Kaćmaru” 17. avgusta.

 

 


FOTOGRAFIJE