In memoriam - Joso Poljaković

 


In memoriam

Joso Poljaković
(1952-2022)

 

U Subatici je preminio Joso Poljaković (1952-2022), dugogodišnji novinar, prvi urednik emisije „Spektar" na bunjevačkom jeziku koja se od 2005. godine emituje na Radio-televiziji Vojvodine.

Joso Poljakovic

Rođen 1952. godine, na Bikovu, osnovnu škulu završio je u Starom Žedniku, a Gimnaziju i Višu pedagošku školu u Subatici.

Prvo zaposlenje imo je 1975. godine u „Agrokombinatu" Subotica, na radnom mistu novinara, di je radio do kraja 1978. godine, kad prilazi u službu Državne bezbednosti, Pokrajinskog sekretarijata za unutrašnje poslove.

U novinarstvo se vratio 1992. godine, i radio je ko novinar i zaminik glavnog i odgovornog urednika u nediljniku „Dani" u Subatici. U to vrime je bio dopisnik „Politike", „Tanjuga", i nikoliko drugi novina. Sarađivo je i sa „Bunjevačkim novinama" koje je izdavala „Bunjevačka matica". Krajom 2004. godine angažovan je ko urednik emisije „Spektar", prve emisije na bunjevačkom jeziku koju emituje Radio-televizija Vojvodine. Posli 10 godina rada na emisiji „Spektar" odlazi u penziju, a za to vrime je pripravio skoro 300 emisija. Pored tog je radio i ko urednik radio emisije „Bunjevačka rič" koja se emituje na Radio Novom Sadu.

Sa svojim radovima je učestvovo na nikoliko panel diskusija na temu bunjevačke nematerijalne baštine, a 2016. godine je nagrađen priznanjom „Kalor Milodanović" Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, za vrhunski doprinos na polju informisanja na bunjevačkom jeziku.

Poslidnji ispraćaj Jose Poljakovića je u sridu, 12. oktobra, na Kerskom groblju u Subatici, u 14,30 sati.