In memoriam - Ivan Bošnjak (1949-2024)

 


In memoriam

Ivan Bošnjak
(1949-2024)


 

 

Ivan Bosnjak

 U Subatici je preminio Ivan Bošnjak, dugogodišnji aktivista u bunjevačkoj zajednici.

 

Kroz svoj rad Bošnjak je bio aktivan u odborima više udruženja i institucija, imo je i politički angažman kroz bunjevačku zajednicu, a bio je u jednom mandatu i član Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine.
 

Ivan Bošnjak je saranjen u ponediljak, 19. februara, na Kerskom groblju u Subatici.