Sastanak aktiva učitelja


Sastanak aktiva učitelja

│ Srida, 26.06.2024. │


U sridu, 26. juna, u kancelariji Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine održan je sastanak Aktiva učitelja koji u škulama pridaju bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture.

Aktiv

Bila je to prilika da se prodivani o realizovaniim vannastavnim aktivnostima u škulskoj 2023/24 godini, da se izvrši planiranje vannastavni aktivnosti za škulsku 2024/25 godinu, te da se vide kaki su rezultati ankete za predmet Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture za pridstojeću škulsku godinu.

Sastanak je sazvala Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje u NSBNM, a sastanku je, nuz članove Aktiva, prisustvovala i pridsidnica Savita dr Suzana Kujundžić Ostojić.