Noć muzeja

KUD „Bunjevka”

Noć muzeja

IMG 9727

   Kulturno-umitničko društvo „Bunjevka” je i ove godine, po peti put, učestvovalo u manifestaciji „Noć muzeja”, a tokom jednodnevne izložbe sugrađani su u Društvu imali priliku vidit tri ciline.

   Positiocima su se sa svojim radovima pridstavila dva samouka subotička slikara, Arpad Pete i Ivan Kuntić. U ovogodišnjem programu izložbe „Otvorena vrata Bunjevke”, u okviru Noći muzeja, pridstavljena je i kolekcija nakita od slame ANUBuSu pod nazivom „Savrimena tradicija”, a za zainteresovane je bila otvorena i stalna muzejska etno postavka Društva – Divojački štafir.

   Izložbu je otvorio profesor likovne umitnosti Šandor Kerekeš, a u programu svečanog otvaranja izložbe učestvovo je klarinetista Danijel Loboda.

S. N.

 

Foto: BIC (Nikola Stantić)