Društvo, kultura, umitnost

RADIONICA PLETENJA SLAME

 


RADIONICA PLETENJA SLAME

│ Ponediljak, 10.07.2023. │


IMG 4556

„Majkin salaš" na Paliću bio je domaćin „Radionice pletenja žita i pripravljanja vinaca za „Dan Dužijance””, još jednog dila u obimnom programu obilužavanja nacionalnog praznika Bunjevaca – „Dana Dužijance".

IMG 4541

Ideja je da pripravimo jedno 30 meteri vinaca, da ne zafali za binu u Subatici, al i da imamo za ponet u Novi Sad i Beograd, di ćemo takođe promovisat naš nacionalni praznik. Takođe, triba nam i dosta materijala za perlice. Drago mi je što je atmosfera fantastična, ljudi radosno rade i ne može ispast loše – divani dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, te dodaje da slidi radionica u KUD „Aleksandrovo" di će se pravit perlice.

IMG 4565

Radionica je održana u organizaciji Ustanove kulture „Centar za kulturu Bunjevaca".

 

 


VIDEO PRILOG


FOTOGRAFIJE

 

 

 

ODRŽAN JE RIS - TRADICIONALNO KOŠENJE ŽITA NA MALOM PALIĆU

 


ODRŽAN JE RIS - TRADICIONALNO KOŠENJE ŽITA NA MALOM PALIĆU

│ Nedilja, 02.07.2023. │


 

Program obilužavanja jednog od nacionalni praznika Bunjevaca „Dana Dužijance 2023“ i dvadeset godina postojanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine obuhvatio je i program održavanje risa - tradicionalno košenje žita, koje je održano u subatu, 1. jula na salašu Slavice i Mirka Babičkovića, u organizaciji UK „Centra za kulturu Bunjevaca“.

IMG 2837

Ris je urađen na njivi Josipa Babičkovića. Med prisutnim zvanicama su bili gradonačelnik Varoši Subatice, Stevan Bakić i Srđan Samardžić, član varoškog veća zaduženog za privredu, dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS, Antuš Romić, pridsidnik Odbora kulturu BNS ko i pridstavnici bunjevački institucija i udruženja i pridstavnici medija.

IMG 2057

Zvanični dio ove manifestacije je počo svečanim obraćenjem pridsidnice BNS dr Suzane Kujundžić Ostojić i gradonačenika Varoši Subatice Stevana Bakića koji je istako značaj održavanja risa kod Bunjevaca i šta on pristavlja za narod koji na ovim prostorima oduvik živi.

IMG 2306

Nakon završenog svečanog dila programa se krenilo na njivu, di je otpočo ris na način kako se to kadgod radilo kod Bunjevaca, kako se kosilo, rukovetalo i sadivalo žito a oganizovan je i risarski ručak koji je bio sastavni dio ovog običaja na ris, a o tom je vodio računa Grgo Pećarić bandaš ovogodišnjeg bunjevačkog risa.

IMG 2746

Dica KUD "Aleksandrovo" iz Subatice bila su takođe učesnici risa koja su nosili kanice sa vodom i košar sa risarskim ručkom i perlicama koje su kitile učesnike nakon završenog risa.

IMG 2917

Po završenom risu risari su se vratili na salaš di su pridali žitni vinac za odrađeni poso domaćinu i di se odrigralo svečano risarsko kolo. Gostima i svim prisutnima je bio organizovan svečani ručak uz muziku. U poslipodnivnim satima bilo je organizovano takmičenje u tradicionalnim vištinama: vučenje štrangom, skakanje u džakovima i brzom idenju lubenice.

T. B.

 


VIDEO PRILOG


FOTOGRAFIJE

 

 

 

OBILUŽENI „DANI BUNJEVAČKOG MATERNJEG JEZIKA 2023“

 


OBILUŽENI „DANI BUNJEVAČKOG MATERNJEG JEZIKA 2023“

│ Utorak, 27.06.2023. │


 

Manifestacija pod nazivom „Dani bunjevačkog maternjeg jezika 2023“ održana je u ponediljak, 26. juna na Otvorenom univerzitetu u Subatici di su bili prisutni pridavači predmeta „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ iz osnovni i sridnji škula sa teritorije Varoši Subatica.

IMG 1193

Ova manifestacija je jedna u nizu manifestacija u okviru obilužavanja jednog od bunjevački nacionalni praznika „Dana Dužijance 2023“ i dvadeset godina postojanja Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine. Na početku programa prisutnima se obratila pridsinica BNS dr Suzana Kujundžić Ostojić koja je istakla značaj nigovanja svog maternjeg jezika kako kroz škulski sistem tako i kod kuće.

IMG 1219

- Završila se još jedna škulska godina pa smo želili da naše pridavače upoznamo sa temom o istoriji nastanka našeg bunjevačkog jezika di smo prikazali jedan dokumentarni film na ovu temu, da bi oni ositili značaj kontinuiteta u radu sa dicom ko i odgovornost za svoj rad – istakla je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica BNS.

IMG 1239

Bilo je i riči o broju đaka po škulama na kraju ove škulske godine u odnosu na prošlu ko i o planovima rada za narednu škulsku godinu. Ovom prilikom je pridsidnica BNS pozvala potencijalne mlade pridavače koji ispunjavaju uslove za pridavače i koji žele da pridaju predmet „Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture“ da se prijave u kancelariji Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine za narednu škulsku godinu.

T. B.

 


VIDEO PRILOG


FOTOGRAFIJE