„Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije”


│ četvrtak, 23.05.2024. │

„Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije”


 

Palić je u sridu, 22. maja i u četvrtak 23. maja bio domaćin pridstavnicima nacionalni manjina u sklopu organizovanog Seminara naminjenog nacionalnim savitima nacionalni manjina.

oebs 01

Seminar pod nazivom „Pripoznavanje i zaštita od diskriminacije” održan je od strane kancelarije Povirenika za zaštitu ravnopravnosti nuz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, u sali Restorana „Ellite Palić”.

Dvodnevnom seminaru prisustvovali su pridstavnici nikoliko nacionalni manjina, a na samom početku prisutnima su se obratili Milan Nikolić i Tatjana Jokanović, ispred Povirenika za zaštitu ravnopravnosti.

oebs 02

Učesnike je pozdravila i Brankica Janković, povirenica za zaštitu ravnopravnosti. U ime Nacionalnog savita Bunjevačke nacionalne manjine, na seminaru su učestvovali dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica ovog savita i Jadranka Tikvicki, pridsidnica Odbora za obrazovanje savita.

 

 


 

 

 

Kraljice na Dove


│ Nedilja, 19.05.2024. │

Kraljice na Dove


 

Sa željom da se stari bunjevački običaji ne zaborave, al i sa željom da se nove generacije nauče kroz primere, u Kulturno-umitničkom društvu „Aleksandrovo” su poslidnji godina pojačali svoj rad, a jedan od programa kojeg su se latili jeste i prikaz običaja „Kraljica” na Dove.

Kraljice 63

Za razliku od premijere prošle godine, napravljen je korak naprid, pa je sad bilo i više dice uključeno u prikaz običaja, ujedno i njegovo čuvanje, divanila je Vesna Takač iz KUD „Aleksandrovo”, a triba dodat da su u prikaz običaja bila uključena i dica koja iđu na folklornu sekciju u OŠ „Sveti Sava” na Bikovu.

Kraljice 30

U ulogi domaćina bili su Grgo Pećerić, na čijem je salašu na Bikovu ovaj običaj i prikazan, te Marija Bošnjak, a oni su, takođe, divanili o tom kako su Dove velik svetac, te da su se kadgod „Kraljice” mogle vidit u varoši, i selima, pa i mistima di su salaši bili gušće ušoreni.

Kraljice 50

Iz KUD „Aleksandrovo” najavljivaje nove programe koji će se razvijat u pravcu čuvanja bunjevačke kulture, tradicije i običaja.

 

 


FOTOGRAFIJE


 

 

Noć muzeja u Vestibilu varoške kuće


│ Nedilja, 19.05.2024. │

Noć muzeja u Vestibilu varoške kuće


 

Vestibil Varoške kuće u Subatici bio je domaćin zanimljivog programa kojim se Ustanova kulture „Centar za kulturu Bunjevaca” i ove godine priključila širem programu „Noć muzeja” koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj gostivi, al i mista na kojima se u atraktivnim terminima mož uživat u kulturnim sadržajima.

Vestibil Noc muzeja 72

Centralno misto u večeri imala je izložba čiji je autor Jene Višinka, a na kojoj se nalaze bunjevački i vojvođanski motivi. Izložba je, kako je istakla dr Suzana Kujundžić Ostojić, upravitelj „Centra za kulturu Bunjevaca”, protekla u znaku multikulturalnosti, baš ko što se tako mož opisat i cila Subatica, pa i Vojvodina i Srbija.

Vestibil Noc muzeja 70

Osim nje, prisutnima se obratio i autor slika koji je istako zadovoljstvo što ima priliku izložit svoje radove u okviru ovakog programa, ko i Mile Tasić, likovni kritičar.

Vestibil Noc muzeja 63

U kulturno-umitničkom programu učestvovali su đaci Muzičke škule u Subatici, a prisutni su mogli uživat i u stihovima Gabrijele Diklić.

 

 


FOTOGRAFIJE