BosnjakDEMANT:

Povodom Izjave G-dina Mirka Bajića od sride 09.11. 2022, da su svi sa liste broj 2 političari, članovi drugih stranaka, a ne bunjevačkih, ovde reagujem na ovu izjavu i izjavljujem sledeće:

G- din Mirko Bajić je izneo jednu veliku neistinu, odnosno, slagao je. Ja Aleksandar Bošnjak godinama nisam član nijedne političke stranke. Prema tome G-din Mirko Bajić je slagao. Istina da sam se bavio politikom, i to relativno uspešno, jer sam u vreme dok sam se bavio, obavljao mnoge funkcije, između ostalog i funkciju posebnog savetnika ministra poljoprivrede. U to vrime se nisam bavio u nacionalnom savitu.

Znam da mnogi kandidati nisu članovi stranaka. Neki od dosadašnjih članova saveta jesu, ali pripadnost stranci svakako nikad do sada nije imala uticaja na rad u Nacionalnom Savitu. Nismo mišali politiku sa radom u Savitu i tako će i ostati.

Istina je da je lista broj 1 uglavnom sačinjena od članova SBB i zaposlenika u BIC-u. Ovo G-din Mirko Bajić ne može poreći. Prema tome, ovim javno pokušava da politiku uvede u Nacionalni Savit.

Što se tiče „Dekreta iz maja 1945“, G-din Bajić navodi mnoga imena, ali namerno zaboravlja ko je „Dekret“ doneo u Nacionalni Savet. Naime, doneo ga je moj pokojni Otac Đuro Bošnjak. To G-dinu Bajiću ne odgovara. I nije istina da je on prvi tražio ukidanje dekreta, tražio ga je i moj Otac zajedno sa ekipom pravnika i advokata iz Sombora, mnogo ranije.

G-din Mirko Bajić kadgod dođe u škripac, nekog proglasi Hrvatom. Nismo zaboravili da je čak i Gospodina Nikolu Babića, i mnoge druge proglašavao Hrvatom. To i sada čini, jer je u škripcu.

Priporučujem G-dinu Mirku Bajiću, da za početak počne divanit samo istinu, jer mu svakako već Bunjevci sve manje i manje viruju. Kako je ovaj put izneo neistinu, tražim od njega javno izvinjenje.

Naravno, pozivam Bunjevke i Bunjevce da glasaju u nedilju za listu broj 2 „ Složno za Bunjevce- dr Suzana Kujundžić Ostojiić“ jer smo mi, kandidati na toj listi Bunjevci po rođenju i opredeljenju i to bezuslovno,   jer su na listi broj 2 dokazano sposobni i ugledni kandidati, koji su se ostvaraili kako u svojim strukama, profesijama i tako i u drugim aktivnostima.

Aleksandar Bošnjak

Podpridsidnik UG „Bunjevačko Kolo“ – Sombor

Kandidat na listi br. 2 „Složno za Bunjevce – dr Suzana Kujundžić Ostojić“

 

 


 

 

Mirko Bajić na ponovne provokacije Aleksandra Bošnjaka

 

Na ovakve prozivke koje me lično vređaju, više neću da odgovaram Aleksandru Bošnjaku, procenite sami.

Uzgred, ne znam, gde je 09.11.2022. AB pročitao moju IZJAVU, kad ja nikakve IZJAVE NIGDE nisam tada davao, a nikada i nigde ja nisam rekao da su SVI sa liste 2 članovi drugih stranaka, NEKI sa liste 2 JESU članovi, a ako AB ne zna ko neka pita Dejana Parčetića.

 

S poštovanjem,

Mirko Bajić