Saopštenje Saveza bačkih Bunjevaca

Zahtev za demanti iznetih tvrdnji Tomislava Žigmanova

│ Izvor: SBB │ Utorak, 23.03.2021. │


 

Sluzbeni listTomislav Žigmanov, u ime takozvanih „bunjevačkih Hrvata“, uporno iznosi neistinite i uvredljive kvalifikacije u odnosu na mene lično i u odnosu na građane koji se izjašnjavaju kao Bunjevci.

Ne želim da ulazim u javnu polemiku, jer je to besmisleno, i ispod svakog nivoa normalne komunikacije, ali sam obavezan da iznesem demanti na javno iznete neistine gospodina Žigmanova, iznete u emisiji „IZRAVNO“ 21.03.2021 godine. Na javnom servisu RADIO-TELEVIZIJA VOJVODINE, da sam na funkciju potpredsednika („dopredsjednika“) Skupštine grada Subotice, „došao po tripartitnom odnosu da mora biti jedan Mađar, jedan Srbin i jedan Hrvat“, što po njemu znači da sam izabran kao predstavnik Hrvata, i da me to, kako je u najavi izneto, „povezuje sa hrvatskom zajednicom“.

 

Istina je:

■ da sam na izborima 1996. godine, izabran za odbornika na listi grupe građana,

■ da sam biran za jednog od dva potpredsednika grada,

■ da sam se do proglašenja Bunjevaca kao nacionalne manjine, tada u SRJ, izjašnjavao kao Jugosloven,

■ da nikada, ni tada a ni sada, Statut grada Subotice nije propisivao nekakav „tripartitni odnos“ i obavezu da se bira jedan Mađar, jedan Srbin i jedan Hrvat, na funkcije,

■ da sam za izbor podpredsednika Skupštine imao protiv kandidata predstavnika DSHV-a, Čović Ivana, i da sam izabran sa 54 glasova u odnosu na 8 glasova koliko je imao protivkandidat.

Dokaz: izvod iz zapisnika Skupštine, i Službenog lista grada Subotice.

 

S obzirom, da me ovakva izjava i tvrdnja gospodina Žigmanova, vređa na nacionalnoj osnovi i da mi nanosi ogromnu moralnu i političku štetu, kao predsedniku političke stranke koja zastupa Bunjevce i kao člana Nacionalnog saveta Bunjevaca, ZAHTEVAM u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, javno izvinjenje i demanti iznetih navoda u skladu sa dostavljenim dokazima, u istoj emisiji na javnom servisu RTV.

Molim da me pismeno obavestite o objavljenom demantiju.

 

Mirko Bajić, predsednik SBB