Izazovi u vrimenu pandemije

 


Izazovi u vrimenu pandemije

│ Izvor: BMC │ Petak, 04.12.2020. │


 

U organizaciji Akademske inicijative „Forum 10” u sridu, 2. decembra, održan je okrugli sto pod nazivom „Obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina - izazovi u vremenu pandemije”.

forum 1

Naravno, sastanak je održan u online formatu, priko „Zoom” platforme, a u divanu o izazovima koje je epidemija virusa Covid19 donela obrazovanju na manjinskim jezicima učestvovali su dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, Svetlana Zolnjan, koordinatorka Odbora za obrazovanje pri Nacionalnom savitu slovačke nacionalne manjine, prof. dr Sait Kačapor, podpridsidnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća, i Margareta Uršal, članica IO Hrvatskog nacionalnog vijeća zadužena za obrazovanje.

forum 2

O fokusu divana na okruglom stolu bila su pitanja:

Dal je i u kojoj miri obrazovanje na jezicima nacionalni manjina spremno dočekalo i odgovorilo na izazove u vrimenu epidemije?

Koji su najveći problemi sa kojima se obrazovanje na jezicima nacionalni manjina trenutno suočava?

Kaka su iskustva i naučene lekcije kad je u pitanju sprovođenje nastave na daljinu na jezicima nacionalni manjina?

Na koji način su se promine u načinu implementacije nastave odrazile na kvalitet obrazovnog procesa?

Kaki je odnos i podrška države i drugi relevantni aktera, posmatrano iz ugla nacionalni savita nacionalni manjina, spram obrazovanja na jezicima nacionalni manjina u novim okolnostima?

Okrugli sto je dio dugoročne inicijative koju NVO Akademska inicijativa „Forum 10” sprovodi sa ciljom afirmacije i unapriđenja dijaloga o integrativnim obrazovnim politikama u Republiki Srbiji.

N. S.