Ministarka za ljudska i manjinska prava positila i Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

 


Ministarka za ljudska i manjinska prava positila
i Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

│ Izvor: BMC │ Srida, 09.06.2021. │


IMG 3905

U okviru aktivnosti kroz obilazak nacionalni savita nacionalni manjina u Srbiji pridstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, na čelu sa ministarkom Gordanom Čomić, positili su i Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine.

IMG 3935

Tokom obimnog sastanka pridstavnici NSBNM su, kroz izveštaje o radu odbora u četri oblasti o kojima se stara Savit, ali i kroz razgovore o brojnim temama, pridstavili rad Savita.

Izneli smo probleme sa kojima se susrićemo tokom rada u protekli osamnajst godina. Objasnili smo koje su naše razlike u pogledu matične države, izneli poteškoće u radu u smislu finansija i prostora... Imamo skučen prostor za rad Savita, od osamnajst naši udruženja petnajst nema svoje prostorije, a sa malim sridstvima i mnogo volonterizma rade u ozbiljnim oblastima – pojasnila je dr Suzana Kujundžić Ostojić, pridsidnica NSBNM, a med temama je bio i nepostojeći dijalog sa hrvatskom zajednicom koji opterećuje i jednu i drugu zajednicu.

 IMG 3933

Prema ričima ministarke bila je to posita 21. savitu nacionalni manjina, čime iz Ministarstva ispunjavaju obećanje dato prošle godine.

To je bio jedan od zahteva na sastanku sa predstavnicima svih saveta u novembru. Obećali smo da ćemo biti alat nacionalnim manjinama u Srbiji za izgradnju kulturnih, ljudskih i manjinskih prava i da ćemo kao alat služiti nacionalnim savetima. Među temama u razgovoru sa predstavnicima saveta je i popis stanovništva, a uradili smo sve da se pripadnici nacionalnih manjina slobodno mogu izjasniti, to je važno i za manjine i većinu, te da nacionalni saveti imaju neku vrstu nadzora – kazala je ministarka Čomić i dodala kako je važno pridstavljanje nacionalni manjina na javnim servisima.

 

 


VIDEO PRILOG: BMC


 


FOTOGRAFIJE