Održana Skupština Bunjevačke matice

ODRŽANA SKUPŠTINA BUNJEVAČKE MATICE

 

MaticaSkoro svi zadaci realizovani

Redovna Godišnja Skupština Bunjevačke matice održana je 11. marta. Na sednici su usvojeni izvištaj rada za 2010. godinu, u kojem je Ivan Sedlak, pridsidnik Matice, kazo da su skoro svi zadaci realizovani, u miri u kojoj su dozvolila finansijska sridstva. Usvojen je i finansijski izvištaj, ko i plan rada za 2011. godinu. Pored tog, članovi Skupštine su izglasali izmene i dopune Statuta Bunjevačke matice i usvojili proširenje dilatnosti osnivanjem dva nova odbora: Odbora za nauku i Odbora za jezik i obrazovanje.