Društvo, kultura, umitnost

Pečat vrimena - Smotra bunjevačke publicistike

Kulturna manifestacija

„Pečat vrimena - Smotra bunjevačke publicistike“

 Izdanja

   U organizaciji Udruženja građana „Bunjevci“ iz Novog Sada 16. maja, u okviru godišnjeg plana aktivnosti Koordinacionog odbora društava za jezike i kulturu nacionalnih manjina Vojvodine pri Zavodu za kulturu Vojvodine iz Novog Sada, održana je kulturna manifestacija „Pečat vrimena – Smotra bunjevačke publicistike“. Svrha ove manifestacije bilo je prikazivanje najnoviji ostvarenja izdavača bunjevački štampani i elektronski informacija trajnije vridnosti za negovanje nacionalnog identiteta i rišavanje egzistencijalni problema bunjevačke nacionalne zajednice u Bačkoj (uključujuć i Bunjevce u Mađarskoj).

Nakon uvodne riči dr Aleksandra Raiča, u glavnom dilu programa ove manifestacije pridstavljena je bogata izdavačka dilatnost većine izdavača bunjevačke publicistike:

 Izdavačku dilatnost Bunjevačke Matice iz Subotice, pridstavio je Ivan Sedlak, pridsidnik Matice. On je posebno izdvojio rezultate literarnog konkursa u okviru projekta „Bunjevačka lipa rič“ koja već više godina uspiva podstaknit bunjevačku mladež na pisanje pisama i manji esejski sastava. Ovim putom mobiliše se stvaralaštvo talentovani mladi pisnika i pisaca što se može pratit iz serije objavljeni knjiga u ediciji „Bunjevačka lipa rič“. Matica je uspila proširit svoju publicističku dilatnost takođe na oblast dramske i muzičke umitnosti ko i na amatersku likovnu umitnost (slamarstvo).

 Pisana izdanja Novinsko-izdavačke ustanove „Bunjevački informativni centar“ pridstavila je glavni i odgovorni urednik „Bunjevački novina“ i „Tandrčka“, Suzana Kujundžić Ostojić. Istaknut je značaj ovi izdanja u oblasti koju pokriva "BIC". Pridstavljene su "Bunjevačke novine", dičiji list "Tandrčak" i serije knjiga „Tandrčkovo blago“. Direktor BIC-a Mirko Bajić, istako je značaj elektronski izdanja koje BIC značajno razvija poslidnje dvi godine. O članku o delatnosti Lajče Budanovića iz "Bunjevački novina" na temu „ Publicistička aktivnost Lajče Budanovića u Novom Sadu i savrimena bunjevačka publicistika“ dao je autor članka Zvonko Stantić, saradnik "Bunjevački novina".

 Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ iz Sombora pridstavilo je dvi važne publikacije koje doprinose proširivanju horizonta nacionalne svisti Bunjevaca u prošlost "Da Bunjevac dušu ne izdade“ i „Somborska hronika fra Bone Mihaljevića“. Prezentaciju ovi publikacija dao je poštivani Milan Stepanović, urednik ti publikacija. Prigodne izvode iz navedeni knjiga čitale su gospođe Marija Bošnjak i Ružica Parčetić. Bunjevci iz Sombora su izložili nikoliko umitnički slika u tehniki slame nastale u okviru produkcije sekcije slamarki UG „Bunjevačko kolo“ iz Sombora.

 Bunjevački kulturni centar "Bajmok", pridstavio je pridsidnik Branko Pokornić, koji je ujedno i pridsidnik Bunjevačkog nacionalnog savita. BKC "Bajmok" učestvovo je s prezentacijom svoji izdanja koja su nastala iz već tradicionalnog Festivala bunjevački ila – „Kuvar“ i četri godišta Biltena Festivala. Branko Pokornić je takođe divanio o desetak filmova priređeni u okviru pomenutog Festivala.

 Udruženje građana „Bunjevci“ iz Novog Sada, pridstavilo se s prvom sveskom Zbornika za kulturu i društvena pitanja bačkih Bunjevaca „Bunjevački prigled“ ko i za štampu pripremljenom knjigom „Otkrivanje Bunjevaca“ (studije i članci A. Raiča u elektronskoj verziji). Pridstavljajuć prvu svesku „Bunjevačkog prigleda“, urednik tog Zbornika, dr A. Raič je divanio o nastojanju ove publikacije da se afirmiše ko tribina angažovane društvene misli i kulturnog stvaralaštva Bunjevaca.

 O važnosti osnivanja Zavoda za kulturu Bunjevaca divanio je Mirko Bajić, direktor "Bunjevačkog informativnog centra".

Na kraju ove smotre, formulisani su zaključci o temama koje zasluživaje posebnu pažnju u bunjevačkoj publicistiki:
1.) Važno je nastavljanje i dalji razvoj postojeće publicističke delatnosti bunjevački izdavača, uz podršku, od strane Bunjevačkog nacionalnog savita, dosad postignute njeve specijalizacije.
2.) Zasluživaje posebnu pažnju nova područja programske aktivnosti koja postavljaje i osvitljavaje aktuelne i protivrečne teme (di nema saglasnosti) u čemu posebnu važnost imaje strateške teme oko koji se pokaziva sukobljavanje interesa i koncepcija oko razvoja bunjevačke nacionalne zajednice.
3.) Važno je podizanje javnog diskursa (divana, debate) na nivo demokratskog dijaloga s autorskim oblicima komunikacija u kojima se zna ko šta misli i koje interese zastupa.
4.) Zasluživa pažnju pitanje koncepcije i načina ostvarivanja Zavoda za kulturu Bunjevaca Vojvodine, institucije koja može ostvarit svoj strateški značaj ako se uklopi u naučno formulisanu i demokratski usvojenu nacionalnu strategiju Bunjevaca.

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

  

 

Festival slovenske pismenosti i kulture

U Novom Sadu održan Festival slovenske pismenosti i kulture

Bunjevci zajedno sa ostalim Slovenima

Kata312

 

Pridstavnici bunjevačke nacionalne zajednice učestvovali su na
„Festivalu slovenske pismenosti i kulture“, koji je održan u Novom Sadu od 24. do 26. maja
u organizaciji grada Novog Sada.

  

   Tim povodom, zajedno s drugim nacionalnim zajednicama, postavljena je izložba u holu Skupštine grada Novog Sada, na kojoj je prikazano kulturno-istorijsko nasliđe Bunjevaca, a pridstavnici bunjevačke zajednice su učestvovali u priredbi „Večeri slovenskog prijateljstva“ u svečanoj sali grada Novog Sada.

Na svečanom otvaranju izložbe, Mirko Bajić se u ime bunjevačke nacionalne zajednice zafalio gradu Novom Sadu na saradnji i istakao:

Bunjevci su istorijski poznat, mali slovenski narod, koji na ovim prostorima živi vikovima, a koji se nažalost i danas, poput decenija unazad, bori za očuvanje svoje samobitnosti. Ovo je prilika da pokažemo bar mali dio svog kulturnog i istorijskog nasleđa i radujemo se da zajedno sa drugim slovenskim narodima imamo priliku i čast da učestvujemo na ovom festivalu“.

   O samoj izložbi i prikazanim eksponatima divanila je Kata Kuntić, pridsidnica KUD-a „Bunjevka“. Tom prilikom je ukazala na istorijski prikaz o poreklu Bunjevaca, od dolaska na ove prostore do danas i posebno pridstavila narodni običaj „Dužijanca“ s eksponatima od slame, krunu i kruv od novog žita, ko i bandaša i bandašicu u narodnoj nošnji, što je izazvalo i posebnu pažnju prisutni.

   Na priredbi „Večeri slovenskog prijateljstva“, učestvovala je solistkinja Tamara Babić, s dvi prigodne bunjevačke pisme, dok je BKC „Tavankut“ odigro splet bunjevački narodni igara, što je izazvalo oduševljenje publike.

   Na ovaj način Bunjevci su na festivalu učestvovali zajedno s drugim slovenskim narodima koji žive na ovim prostorima i uz goste iz ruskog grada Nižnji Novgorod, doprineli da prvi „Festival slovenske pismenosti i kulture“, koji organizuje grad Novi Sad, bude uspišan i zapažen.

 

Kliknite na fotografiju da biste je uvećali

 

 

Vojvođanski vidik

Bunjevačka matica

Vojvođanski vidik

 IMG 6883

 

U okviru manifestacije Večeri utorkom, 21. maja, u Bunjevačkoj matici održano je pridstavljanje knjige Jelisavete Buljovčić Vučetić poznate i ko Liza Bikovačka. Ovog puta autorka je izdala zbirku pisama pod nazivom Vojvođanski vidik. Ujedno je ovo treća njezina knjiga na bunjevačkom, od ukupno sedam, koliko je do sad izdala.

 

 

 Kliknite na fotografiju da biste je uvećali