Rezultati nagradnog konkursa

REZULTATI IV NAGRADNOG KONKURSA ,,BUNJEVAČKA LIPA RIČ“

knjige

I - MLAĐI UZRAST - POEZIJA

1. misto - RASTANAK SA UČITELJICOM, Dajana Crnković, IV a OŠ "Đuro Salaj", Subotica
2. misto - SEKA, Nina Milić, IV a OŠ "Đuro Salaj", Subotica
3. misto - MOJA MAMA, Emina Mihaljević, 2-1 OŠ "Vuk Karadžić", Bajmok


II - MLAĐI UZRAST - PROZA

1. misto - MIKULAŠ, Zvonimir Rudinski, IV a OŠ "Sonja Marinković“, Subotica
2. misto - BIŽANJE OD KUĆE, Mila Milinković, III f OŠ "Sonja Marinković", Subotica
2. misto - STRAŠNO SAM SE POPLAŠIO, Veljko Stojković, IV c OŠ "Sonja Marinković", Subotica
3. misto - POGLED S MOG PENDŽERA, Isidora Bošnjak, III r OŠ "Avram Mrazović", Sombor


III - STARIJI UZRAST - POEZIJA

1. misto - ČEKAĆU TE, Viktorija Sudarević, VII c OŠ "Ivan Milutinović", Subotica
2. misto - LJUBAV, Aleksandar Jonjić, VIII r OŠ "Avram Mrazović", Sombor
3. misto - PISMA O SALAŠU, Mario Pokornić, 6-1 OŠ "Vuk Karadžić", Bajmok


IV - STARIJI UZRAST - PROZA

1. misto - TRAGAM ZA SVOJIM GOLUBOM, Miljana Ivić, VII a OŠ "Bosa Milićević", Novi Žednik
2. misto - IZ MOG PLAVOG DNEVNIKA, Vladimir Parčetić, 8-4 OŠ "Avram Mrazović", Sombor
3. misto - PAMTIM UČITELJIČINE RIČI, Melisa Serenče, V c OŠ "Matija Gubec", Tavankut


V - SRIDNJOŠKULARCI - PROZA

1. misto - GABRIĆ ĆUPRIJA, Stevo Proročić, II r Hemijsko-tehnološka škola, Subotica
2. misto - PUT ZA DIDIN SALAŠ, Milica Mastilović, III r Gimnazija ,,Veljko Petrović“, Sombor
3. misto - DRAČ U BILOM RUVU, Dijana Klinec, IV r Hemijsko-tehnološka škola, Subotica


SPECIJALNA NAGRADA

NEPOSLATO PISMO, Stevo Proročić, II r Hemijsko-tehnološka škola, Subotica

 

Održana redovna godišnja skupština

NOVI LJUDI ZA NOVE USPIHE

U petak, 13. maja 2011. u Bunjevačkoj kući u Somboru održana je redovna godišnja skupština
Udruženja građana „Bunjevačko kolo”


Novo_rukovodstvo   Ovogodišnja skupština je bila i izbornog karaktera. Nakon pročitani izvištaja o radu i finansijskog izvištaja za proteklu 2010. godinu, iznet je i Plan rada za 2011. godinu, kojim se pridviđaje razni programi, manifestacije ko i obilužavanja  značajni datuma i nacionalni praznika.
Prema tačkama Dnevnog reda, nakon iznošenja Plana rada i Finansijskog plana za 2011. godinu, pristupilo se razrišenju članova dosadašnjeg Upravnog odbora i pridlaganju članova za novi Upravni odbor a takođe su pridloženi članovi novog Nadzornog odbora ko i članovi počasnog upravnog odbora.

Novi upravni odbor UG „Bunjevačko kolo” broji prema Statutu 13 članova, od koji je na prvoj sidnici održanoj 17. maja izabrano novo pridsidništvo. Za pridsidnika UO Bunjevačkog kola izabran jeBunjevacko_kolo Dejan Parčetić, po struki ekonomista u Javnom komunalnom preduzeću u Somboru, a za potpridsidnike: Aleksandar Bošnjak, dipl. inž. poljoprivrede i Aleksandra Medurić Kalčan, sudija Osnovnog suda u Somboru. Ostali novoizabrani članovi UO Bunjevačkog kola su: Slobadan Plavšić, dipl. pravnik u penziji, Ivan Bošnjak komercijalista u penziji, Marija Šamu dipl. pravnik, Josip Bošnjak, privatni preduzetnik, mr Marija Bošnjak, profesor fizike , Ružica Parčetić, novinar, Šima Petreš, privatni preduzetnik, Mihajlo Vuković, komercijalista, Antun Fratrić, poljoprivredni tehničar i Marija Brdarić, vaspitačica.
U novi Nadzorni odbor izabrani su Nikola Žuljević, dipl. ecc, Zoran Dujmonić, privatni preduzetniki Antun Petrović elektrotehničar.
Skupština UG „Bunjevačkog kola” je za posebne zasluge i doprinose u radu udruženja od samog reosnivanja, imenovala za počasne članove UO: Karla Dujmovića-Dida, dip. pravnika u penziji, Mariju Bojanin, prof. istorije, Veru Gajin, ekonomistu, Josipa Kulića elektroindžilira, Ivana Vukovića, penzionera, Ivana Jurišića advokata i Aleksandra Stolišića, ekonomistu u penziji.

Zafaljujuć se na ukazanom povirenju, novoizabrani pridsidnik Bunjevačkog kola, Dejan Parčetić potsitio je da novi Upravni odbor započinje svoj rad u teškoj ekonomskoj i finansijskoj godini, godini popisa stanovništva kad je prid svi 13 članova ovog odbora zdravo veliki i naporni poso. Novi pridsidnik je poželio puno uzajamnog poštivanja, razumivanja i dobre saradnje med članovima Upravnog odbora.

R.Parčetić

 

Održana deveta izložba uskršnji jaja

U BAJMOKU ODRŽANA DEVETA IZLOŽBA USKRŠNJI JAJA

  IMG_7475Devetom izložbom uskršnjih jaja Bunjevački kulturni centar „Bajmok“ nastavio je čuvanje tradicije običaja kod Bunjevaca. U pripunoj sali Mesne zajednice „Bajmok“ priko pedest izlagača prikazalo je oko dvi hiljade šareni jaja, izrađeni raznim tehnikama.
  Nevenka Bašić Palković, kustos Gradskog muzeja u Subotici, divanila je o tradiciji šaranja jaja.
Nakon što je Velimir Vrućinić, paroh pravoslavne crkve u Bajmoku, divanio o običajima za Uskrs, dica iz Osnovne škule „Vuk Karadžić“ iz Bajmoka, izvela su prigodan program nasto u saradnji sa učiteljicom Svetlanom Mormer.
Devetu izložbu uskršnji jaja u Bajmoku svečano je otvorio Jene Maglai, pridsidnik Mesne zajednice  „Bajmok“.
O oko dvi hiljade jaja starala se Magda Badić Benčik kojoj je povereno aranžiranje izložbe.

Dok se već pripravlja za desetu, jubilarnu izložbu, Branko Pokornić, pridsidnik BKC „Bajmok“, ističe da je šaranje jaja zdravo napridovalo.

  Med gostima izložbe bili su Jene Maglai, pridsidnik Mesne zajednice  „Bajmok“, Nevenka Bašić Palković, kustos Gradskog muzeja, Mirko Bajić, direkor Bunjevačkog informativnog centra, Velimir Vrućinić, paroh pravoslavne crkve u Bajmoku, te pridstavnici BKC „Tavanut“, „Vridni rukivi“ iz Male Bosne, Udruženja „Jedinstvo-Eđšeg“, SKC „Nikola Tesla“, Mađarskog kulurno-umitničkog centra „Doža Đerđ“.

 

Fotografije sa izložbe uskršnji jaja možete pogledati  ovde.