Istorijska tribina „Ištvan Ivanji o Bunjevcima“

Bunjevačka matica

Istorijska tribina „Ištvan Ivanji o Bunjevcima“

IMG 9875

   U okviru „Večeri utorkom“, Bunjevačka matica je 19. maja organizovala istorijsku tribinu pod nazivom „Ištvan Ivanji o Bunjevcima”. Na tribini je divanio pridsidnik Odbora za istoriju Zvonko Stantić, koji je prisutne upozno s ovim istoričarom, profesorom gimnazije, osnivačom Gradske biblioteke u Subotici i piscom monografije Subotice – “Istorija slobodnog kraljevskog grada”. Upravo je u ovom dvotomnom dilu Ivanji piso i o Bunjevcima, za šta se uglavnom služio izvorima iz dokumenata i dila drugi autora.

Tokom trajanja tribine, dila Ištvana Ivanjija su bila izložena u Bunjevačkoj matici.

Istorijsku tribinu je pratio prigodan kulturno-umitnički program.

V.K.

 

 Foto: BIC

 

 

 

Noć muzeja

KUD „Bunjevka”

Noć muzeja

IMG 9727

   Kulturno-umitničko društvo „Bunjevka” je i ove godine, po peti put, učestvovalo u manifestaciji „Noć muzeja”, a tokom jednodnevne izložbe sugrađani su u Društvu imali priliku vidit tri ciline.

   Positiocima su se sa svojim radovima pridstavila dva samouka subotička slikara, Arpad Pete i Ivan Kuntić. U ovogodišnjem programu izložbe „Otvorena vrata Bunjevke”, u okviru Noći muzeja, pridstavljena je i kolekcija nakita od slame ANUBuSu pod nazivom „Savrimena tradicija”, a za zainteresovane je bila otvorena i stalna muzejska etno postavka Društva – Divojački štafir.

   Izložbu je otvorio profesor likovne umitnosti Šandor Kerekeš, a u programu svečanog otvaranja izložbe učestvovo je klarinetista Danijel Loboda.

S. N.

 

Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

“Bockovi” novinari na izletu

Bocko

 “Bockovi” novinari na izletu

IMG 9602

   Mali novinari koji pišu za “Bocko”, list za omladinu na bunjevačkom jeziku, a kog izdaje Bunjevački medija centar, u subotu, 16. maja, positili su Zoo vrt na Paliću u sklopu jednodnevnog izleta.

   Bila je to mala pauza od novinarski obaveza, al su polaznici novinarske redakcije imali i priliku naučit štogod novo. Naime, dica su s njevim mentorom Nikolom Stantićom prvo održali čas na kojem su pravili planove i pridlagali teme za novi broj “Bocka”, nakon čega su saznali štogod više o poslu fotoreportera. Budući da svaki dobar novinar triba da zna da napravi i foto-vest,  “Bockovim” novinarima su podiljeni fotoaparati sa zadatkom da naprave nikoliko zanimljivi slika tokom posite palićkom Zoo vrtu.

V.K.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)