Saopštenja i konferencije

 


ODGOVOR NA SAOPŠTENJE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVAČKE NACIONALNE MANJINE OBJAVLJENO U VAŠEM MEDIJU „BUNJEVCI“ 21.06.2023. GODINE


 

U objavljenom saopštenju se navodi moje puno ime i prezime u kontekstu da sam ja, Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca, davao izjave koje su neistinite, tendenciozne i štetne za bunjevačku nacionalnu manjinu i sam savit, i da se kao takve osuđuju. Pri tome nije navedeno ni koje izjave, ni kada objavljene, ni u vezi čega, čime se moje ime i funkcija neosnovano proziva, i čime mi je naneta ozbiljna moralna šteta, kao osobi koja je dugo godina prisutna u borbi za nacionalna prava Bunjevaca i kao člana Nacionalnog saveta od osnivanja, i kao predsednika stranke bunjevačke nacionalne manjine i kao odbornika u Skupštini grada Subotice i kao bivšeg Saveznog Poslanika i Poslanika u Skupštini APV.

Zahtevam da se u potpunosti objave koje izjave na koje se pozivate, i kada i gde su objavljene, šta nije istinito, šta je tendeciozno i na koji način je naneta šteta nacionalnoj zajednici i Nacionalnom savetu.

U protivnom zahtevam javno izvinjenje.

 

 

Subotica, 21.06.2023. godine
Predsednik SBB
Mirko Bajić

 

SBB logo

 


 

 

 


SAOPŠTENJE

ZLOUPOTREBA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U VEZI KUPOVINE TAKOZVANE „BUNJEVAČKE KUĆE“ ZA POTREBE NACIONALNOG SAVETA BUNJEVACA?

 

Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica novog saziva Nacionalnog saveta Bunjevaca, javno je 13.04.2023. godine saopštila da je Nacionalni savet Bunjevaca dobio nove sopstvene prostorije na Trgu kralja Tomislava broj 3, i da su nakon dve decenije podstanarstva Bunjevci dobili „Bunjevačku kuću“. Pri tom je jasno iznela: „Kuću smo kupili i isplatili jutros, a za tu namenu od Pokrajinske vlade smo dobili 19,5 miliona dinara, a od grada Subotice 4 miliona“.

Saznanja koja imamo ukazuju da je izrekla neistinu i da bunjevački Nacionalni savet uopšte nije kupac kuće, a da je nekretninu na navedenoj adresi kupio „CENTAR ZA KULTURU BUNJEVACA“.

IMG 9917

Zahtev da mi se kao članu nacionalnog saveta prikaže ugovor i dokumentacija u vezi kupovine, Suzana Kujundžić je odbila. Na moj dolazak u Nacionalni savet, da mi se kao članu Nacionalnog saveta iz arhive dokumentacija pokaže, prisutne službenice Nacionalnog saveta su mi saopštile da je Suzana Kujundžić Ostojić zabranila da se pokaže ili navede bilo koji dokument u vezi kupovine. Zbog toga sam tražio prijem u Pokrajinskom izvršnom veću i gradu Subotica, radi dobijanja informacija. Od strane Sekretara za finansije grada Subotice mi je saopšteno da je grad sredstva prebacio „Centru za kulturu“, ali po osnovu zakona o kulturi, a to znači pravo na finansiranje sopstvenih troškova do 45% u odnosu na prikazan plan delatnosti Centra. U Pokrajinskoj Vladi od strane predsednika Vlade mi je saopšteno da su sredstva prebačena na račun Nacionalnog saveta za namenu kupovine objekta.

Kuća je po rečima Suzane Kujundžić Ostojić, kupljena i isplaćena i to sa računa „Centra za kulturu“, što znači da „Bunjevački nacionalni savet“ uopšte nije kupac nekretnine, što ukazuje da su dobijena sredstva budžeta APV zloupotrebljena. Pri tome je činjenica, da Nacionalni savet nije donosio nikakve odluke u vezi kupovine kuće ni u vezi raspolaganja dobijenim sredstvima.

 

Postavljaju se pitanja:

- Ko je doneo i da li je uopšte doneo odluku da se kupi nekrtetnina i ko je kupac nekretnine.

- Ko je doneo odluku i na koji način, da je potrebna baš ta navedena nekretnina.

- Ko je i kako odredio cenu nekretnine.

- Čija je to nekretnina i na koji je račun plaćena i sa kog računa je plaćena.

- Ko je zaključio kupoprodajni ugovor i na osnovu koje odluke.

- Gde se i na kom računu se nalaze neupotrebljena sredstva preostala od ukupno dobijenih sredstava i koja je njihova namena, i po kojoj odluci.

IMG 9923

U svemu ovome mora se reći: „Centar za kulturu Bunjevaca“ je ustanova koja nema nikog zaposlenog. Ova Ustanova postoji praktično samo na papiru, kao Ustanova koja sprovodi projekte u kulturi, a čiji je Upravitelj i zastupnik upravo Suzana Kujundžić Ostojić, koja je istovremeno predsednica i zastupnik Nacionalnog saveta, koji je osnivač Centra.

 

Izražavamo sumnju da je od strane Suzane Kujundžić Ostojić izvršena zloupotreba službenog položaja u raspolaganju budžetskim sredstvima koja su Nacionalnom savetu, od strane IV APV i Grada Subotice, stavljena na raspolaganje sa namenom kupovine objekta za potrebe Nacionalnog saveta.

Zahtevamo da se odmah, javno saopšte svi detalji i odluke o kupovini „kuće“, odnosno o raspolaganju sredstvima dobijenih od IV Pokrajine i Grada Subotice i da se u potpunosti ispita način raspolaganja dobijenim budžetskim sredstvima.

 

Subotica, 17. 05. 2023.

Mirko Bajić, Dragan Kopunović,

odbornici u Skupštini Grada Subotice, članovi Nacionalnog saveta Bunjevaca

 

 


VIDEO PRILOG:


 

 

 

 


Reakcija dr Kujundžić Ostojić, pridsidnice Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, na „Otvoreno pismo“ devet bunjevački udruženja

 

„Otvoreno pismo“ koje je potpisala Kata Kuntić, u ime devet bunjevački udruženja, od koji barem polovinu potpisiva el je u njevim upravnim odborima Mirko Bajić, a med kojima nika već odavno ne postoje el ne fukcionišu, jasno pokaziva ucinjivački kapacitet i način na koji se do sad radilo i kako se do sad odnosilo prema Nacionalnom savitu bunjevačke nacionalne manjine.

Na primer, nike od navedeni manifestacija, koje je NSBNM svojom odlukom ugrozio, traju jedno poslipodne, održavaje se u privatnoj avliji, a koštaje više nego cilokupna proslava nacionalnog praznika „Dana Dužijance“ koja traje od aprila do avgusta.

NSBNM više neće reagovat na ničije ucine, zahtive i prohtive po pitanju priznanja, koja su u „otvorenom pismu“ taksativno navedena, pa ni po cinu da oni čiji zahtivi ne budu zadovoljeni ne ostanu u bunjevačkoj zajednici.

Peti saziv NSBNM radi korektno i pravično i tako će i nastavit, te iz NSBNM pozivamo sve one koji ova načela vridnuju, nek se priključe bunjevačkim udruženjima i institucijama u očuvanju bunjevačkog identiteta.

 

dr Suzana Kujundžić Ostojić

pridsidnica Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine

Grb BNS

 


 

 

Demanti Mirka Bajića na izjavu Suzane Kujundžić Ostojić

 

S obzirom da je u svom odgovoru na „Otvoreno pismo“ koji ste objavili, Suzana Kujundžić Ostojić eksplicitno navela moje ime i prezime a bez ikakvog osnova, tražim da u skladu sa Zakonom objavite demanti.

Jedina veza koju ja Mirko Bajić imam sa „Otvorenim pismom” jeste da je BKC Novi Sad, koji ja predstavljam, potpisnik tog pisma, a iz razloga što je BKC NS dopisom navedene eliminisan sa svih konkursa za manifestacije i Pokrajine i Grada Novog sada, a manifestacije je osam godina uz izuzetnu podršku realizovao. Na čelu, na primer, „Bunjevačke Dužijance u Novom Sadu” u organizaciji BKC NS, pet godina je bila upravo Suzana Kujundžić Ostojić, uz brojne zvanice grada Novog sada i Pokrajine.

Greška koju sam ja Mirko Bajić ne shvatajući učinio i koju priznajem, i koja je proizvela današnji potpuni raskol u bunjevačkoj zajednici, jeste da sam osam godina davao iskrenu podršku Suzani Kujundžić Ostojić, nekad „mladoj Hrvatici na stipendiji kod Žigmanova”, da danas postane „Najveća Bunjevka bez koje Bunjevci ne postoje“.

Iskreno se kajem.

 

Subotica, 11. maj 2023. godine

Mirko Bajić