Na Festivalu Ljubavi i vina pisma Alise Prćić Vukov


│ Četvrtak, 15.02.2024. │

Na Festivalu Ljubavi i vina pisma Alise Prćić Vukov


Festival ljubavi 05

Začuđujuće je kako se pripovitke rađaje iz najneočekivaniji trenutaka, poput onog kad je prvi put pisma Alise Prćić Vukov izvedena prid publikom, i kad su melodije plesale na notama glasa Tamare Babić. Ovaj dragulj kulture, značajan i za Bunjevce, bio je dio 23. Festivala „Ljubavi i vinu”. 

Festival ljubavi 03

Dok se svit okreće ka svemu modernom, Festival "Ljubavi i vinu" ostaje postojan ko svitionik na obali, ističuć akcenat na mladim stvaraocima. Njeva kreativnost postaje stub na koji se oslanjamo dok se pripuštamo čarima umitnosti. Ove godine Festival je bio specifičan i po tom što su nastupile bunjevačka pisnikinja Alisa Prćić Vukov i pivačica i novinarka Tamara Babić.

Festival ljubavi 02

Velika vićnica Varoške kuće postala je epicentar ljubavi, umitnosti i vina. U jednom trenutku svi putovi kulture su se spojili, a srcad otvorila prid talasima umitnosti, i kad se čaše podižu u slavljenju ljubavi. Alisa Prćić Vukov prvi put je učestvovala na Festivalu sa pismom „Sanjala sam”. 

Festival ljubavi 04

Na ovoj svečanosti nećemo samo svidočit umitnosti, već ćemo i postat dio nje. Milan Kosanović, duet „Niz”, Maša Ćorić, Irina Ognjević i mnogi drugi su nas svojim talentom vodili kroz lavirinte emocija, ostavljajuć nas brez daha i željne više. Festival „Ljubavi i vinu” nije samo događaj, već putovanje kroz vrime i emocije, misto di se susriću prošlost, sadašnjost i budućnost umitnosti. 

Festival ljubavi 01

 Muziku i tekst za pismu „Sanjala sam” napisala je Alisa Prćić Vukov, a aranžman je uradio Vojislav Temunović.

S. I.

 

 


VIDEO PRILOG