Održan Siroti bal u Ljutovu

Ljutovo

Održan Siroti bal

DSC00825 

Mesni odbor penzionera iz Ljutova je u petak, 26. septembra organizovo Siroti bal. Ova manifestacija se u Ljutovu održava već dugi niz godina, od Drugog svitskog rata, a danas pridstavlja proslavu završetka berbe grožđa i sićanje na kadgodašnje običaje.

Svake godine se krajom septembra u prostorijama Mesne zajednice Ljutovo okupi velik broj gostivi koji su raspoloženi kako za igru, muziku i veselje, tako i za obnavljanje starog običaja – krađu poklona koji su navišani na drotove. Tako je bilo i ovaj put, pa su brojni gosti uspili štogod ukrast, al je ipak većina nji morala platit, budući da su ji uvatili česlaginji i česlanjke.

Siroti bal su, nuz domaćine, ove godine uveličali brojni gosti, a med njima su bili pridstavnici Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine Kata Kuntić i Branko Pokornić, zaminik pridsidnika Skupštine grada Mirko Bajić, pridsidnik Bunjevačkog omladinskog centra i sponzor manifestacije Boris Bajić, ko i pridstavnici BKC-a iz Tavankuta, Mesni odbor penzionera iz Aleksandrova, Mesni odbor penzionera sa Zorke, ko i gosti iz Malog Bajmoka, Žednika, Male Bosne i Tavankuta.

V.K.

 

Foto: BIC

 

 

 

Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić

Izbori 2014.

Bunjevačka narodna lista – Branko Pokornić

 IMG 5364

   Pod rednim brojom 3, 26.oktobra će se na izborima za članove Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine, nać Bunjevačka narodna lista, čiji je nosilac Branko Pokornić. Pridlagač liste je Bunjevački kulturni centar “Bajmok” iz Bajmoka, lista broji 11 kandidata, od koji je 6 žena, a najmlađi kandidat ima 25 godina.

   Program Bunjevačke narodne liste sadrži nikoliko ključni ciljeva, za koje će se kandidati ove liste u budućem sazivu Bunjevačkog nacionalnog savita zalagat. Strateški cilj se odnosi na pažnju koja će bit usmirena na Bunjevce koji žive u seoskim sredinama. Kako je kazo nosilac liste, Branko Pokornić, lista je prid sebe metnila zahtiv jedinstva i saradnje s ostalim članovima budućeg saziva BNS. U oblasti kulture akcenat je na formiranju kalendara manifestacija i podizanju njevog kvaliteta, formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca, te zaštiti kulturnog nasliđa Bunjevaca.

   Što se obrazovanja tiče, kandidati sa Bunjevačke narodne liste će se zalagat za unapriđivanje bunjevačkog govora sa elementima nacionalne kulture, posebno od 5. do 8. razreda, te za dalji rad na udžbenicima na bunjevačkom jeziku. Po programu ove liste rad BNS i ostali institucija bi tribo bit javan, a Bunjevci ravnopravno zastupljeni u svim institucijama lokalne samouprave.

S. N.

Lista kandidata

 

 

I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov

Izbori

I Bunjevci su građani Srbije – Mirjana Savanov

IMG 6282 

   P eta lista koju je Republička izborna komisija proglasila za izbore članova Nacionalnog savita bunjevačke nacionalne manjine odnosi se na listu I Bunjevci su građani Srbije, čiji je nosilac Mirjana Savanov. Pridlagač liste je Bunjevački kulturni centar „Tavankut”, a listu podržava Udruženje za očuvanje bunjevačke kulture i tradicije takođe iz Tavankuta. Lista broji 19 kandidata, od koji je 11 žena. Najmlađi član ima 22 godine, a prosik godina je 40.

   Lista je javnosti prdstavljena u petak, 12. septembra. Tom prilikom nosilac liste Mirjana Savanov, istakla je kako je jedan od prioritetni zadataka liste pitanje obrazovanja i njegovog uvođenja za dicu pridškulskog uzrasta i sridnje škule, organizovanje niza edukativni sadržaja, te nastavak rada na udžbenicima.

   Velibor Mačković je kazo kako je osnivanje Zavoda za kulturu Bunjevaca prioritet u oblasti kulture, dok je Stevan Rajnović divanio o informisanju. Tom prilikom on je kazo da dešavanja iz bunjevačke zajednice moraje bit zastupljene i u drugim medijima, pored bunjevački. Izmed ostalog, lista je prid sebe metnila i zadatak transparetnog rada budućeg saziva Bunjevačkog nacioanlnog savita u svim oblastima za koje je zadužen.

S. N.

 

Lista kandidata

 

PROGRAM RADA

Predstojeći izbori za bunjevački Nacionalni savet su od velikog značaja za unapređivanja rada bunjevačke zajednice u sve četiri oblasti koje su u nadležnosti nacionalnog saveta, a to su obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma. Od osnivanja prvog bunjevačkog Nacionalnog saveta do danas bilo je uključeno mnogo ljudi koji su želeli da unaprede jednu od ove četiri oblasti. Međutim, u periodu od jedanaest godina koliko postoji naš nacionalni savet , pokazalo se koji su to ljudi i timovi koji mogu svojim radom i zalaganjem da daju veliki doprinos u svakoj od ove četiri oblasti. Činjenica je i polako shvatamo da ne može svako svašta raditi, već treba za određene delatnosti angažovati ljude koji će dati maksimalan doprinos u afirmisanju i napredovanju bunjevačke zajednice za određenu oblast. Ako se u narednom periodu budemo dobro kadrovski organizovali, rad nacionalnog saveta biće u stalnom usponu i doprineće uspešnoj afirmaciji bunjevačke zajednice na svim poljima.

Za budući saziv nacionalnog saveta veoma je bitno da nema uplitanja politike i političkih lidera i personalne afirmacije. Važno je da radimo i delujemo profesionalno i stručno i tako će kvalitet doći do izražaja u svakoj oblasti. Kvalitet u radu nacionalnog saveta doprineće uspešnoj afirmaciji Bunjevaca u svim društvenim segmentima. Na taj način će se kod Bunjevaca učvršćivati nacionalna svest i podiće se nivo nacionalnog izjašnjavanja. To je put da nam se pridruže i mladi, obrazovani i uticajni ljudi iz bunjevačke zajednice koji će biti spremni iznosit svoje stavove i svoje nacionalno poreklo, a na korist bunjevačke zajednice. Jačanje solidarnosti i međusobnog uvažavanja i razvijanje pozitivnog dijaloga kako među pojedincima tako i među instituacijama i na taj način ćemo motivisati mlade da se angažuju u bunjevačkoj zajednici.

Za bunjevačku zajednicu je velikog značaja uspostavljanje dijaloga sa katoličkom crkvom.

Moramo biti spremni da svako od nas svojom strukom odgovori na izazove u svim oblastima i na taj način ćemo obezbediti da Bunjevci budu ravnopravno tretirani kao svi građani Republike Srbije.

Moramo sarađivati sa svim nacionalnim zajednicama sa kojima živimo na ovim prostorima uz međusobno uvažavanje.

Zadaci za koje će se zalagati naša lista u novom sazivu BNS-a su:

 

U obrazovanju:

 - angažovanje profesionalnog lica zaduženog za oblast obrazovanja u BNS-u;

 - rešavanje statusa izbornog predmeta maternjeg jezika u nastavi;

 - uvođenje aktivnosti kojima će se realizovati bunjevački govor kultura i tradicija u predškolskim ustanovama;

 - uvođenje aktivnosti ili sekcija u srednjim školama kojima će se nastaviti dalje negovanje i proučavanje bunjevačkog govora, kulture i tradicije;

 - obezbeđivanje udžbenika od 3. do 8 razreda osnovne škole za izborni predmet „Bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture“;

 - organizovanje dečjih pozorišnih predstava na bunjevačkom;

 - dalja edukacija predavača bunjevačkog govora organizovanjem akreditovanih seminara;

 - definisanje i objavljivanje akreditovanog seminara u Katalogu seminara za osnovnu školu u nadležnosti BNS–a u saradnji sa stručnim društvima;

 - dalja saradnja sa svim relevantinim obrazovnim institucijama od lokalnog  do državnog nivoa;

 - dalje organizovanje istraživanja bunjevačkog govora i običaja na terenu u saradnji sa Filozofskim fakultetom u Novom sadu i Balkanološkim institutom u Beogradu;

 - razvijanje i negovanje saradnje sa Pedagoškim fakultetom u Somboru;

 - uključivanje srednjoškolaca u istraživački rad bunjevačkog kulturnog nasleđa;

 - organizovanje dečjih manifestacija;

 - podsticanje talentovane dece, razvijanje stvaralaštva i kreativnosti;

 - saradnja sa svim bunjevačkim institucijama u cilju unapređivanja obrazovanja;

 - uključivanje dece u kulturne manifestacije bunjevačke zajednice;

 U kulturi:

 - formiranje Zavoda za kulturu Bunjevaca;

 - vraćanje „Dužijance“ kao bunjevačkog običaja i brenda Grada Subotice pod okrilje bunjevačke zajednice;

 - podsticanje i edukacija mladih u oblasti kulturnog i umetničkog stvaralaštva;

 - određivanje prioritetnih programa, projekata i strateških zadataka koji su od nacionalnog značaja za bunjevačku zajednicu;

 - unapređivanje kulturnog stvaralaštva Bunjevaca, rada bunjevačkih kulturnih institucija i izdavaštva u oblasti kulture;

 - afirmacija muzičkog i kulturno-umetničkog stvaralaštva Bunjevaca;

 - transparentnost, otvorenost i dostupnost kulturnih sadržaja bunjevačkoj zajednici i zainteresovanim sugrađanima;

 - dalje podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva i očuvanje bunjevačkog kulturnog i istorijskog nasleđa;

 - stvaranje mogućnosti za usklađen i ravnomeran kulturni razvoj bunjevačke zajednice;

 - organizovanje istraživanja i sprovođenje zaštite i korišćenja kulturnih dobara koja su od posebnog značaja za Bunjevce;

 - predstavljanje bunjevačkog kulturnog nasleđa podsticanjem kulturne saradnje u Republici Srbiji i inostranstvu;

 - organizovanje naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

 - obavezno uvođenje planiranje potreba kadrova u kulturi, njihove edukacije i profesionalno usavršavanje u bunjevačkim institucijama;

 - izrada kalendara bunjevačkih kulturnih dešavanja i donošenje kriterijuma po kojima će se vrednovati projekti bunjevačkih udruženja;

U informisanju:

 - dalje negovanje i korišćenje svega pozitnog što je do sada urađeno na polju informisanja i istovremeno otklanjanje postojećih nedostataka;

 - uvođenje putem interneta radio emisija na bunjevačkom u trajanju 24 sata (pilot emisija) i obezbeđivanje kompletnog informisanja bunjevačke zajednice;

 - uzimajući novi zakon o informisanju trudićemo se da očuvamo stečena prava u oblasti informisanja na bunjevačkom.;

 - praćenje novih zakona i savremenih trendova informisanja nacionalnih manjina, a sve najbolje primenjivati u informisanju bunjevačke zajednice;

 - zalaganje za transparentnost rada BNS–a putem objavljivanja izvoda iz zapisnika sa sednica na zvaničnom sajtu Bunjevaca;

 - obezbeđivanje praćenja digitalnih časova bunjevačkog na bunjevačkom sajtu;

 - edukovanje mladih u oblasti informisanja.

Službena upotreba jezika i pisma:

 - dalja realizacija aktivnosti koje će doprineti standardizaciji bunjevačkog govora;

 - saradnja sa relevantim institucijama koje će pomoći našoj zajednici za unapređivanja bunjevačkog govora u bunjevački jezik.

Namera naše liste je da uđemo u budući saziv BNS–a sa što više stručnih, vrednih i odgovornih ljudi koji su spremni preuzeti na sebe odgovorne zadatke i uraditi ih kvalitetno. Tako ćemo otkloniti opasnost da neko zaustavi Bunjevce na putu uspeha koji će biti na korist društva bunjevačke zajednice, i svih onih koji budu sarađivali sa nama.

Cilj našeg programa je  da postignemo da u budućem sazivu BNS–a nema političkih nadmetanja i delovanja koji će ugroziti opstanak nacionalnog saveta Bunjevaca.

 Moramo raditi profesionalno i odgovorno u skladu sa zakonom, a na korist bunjevačke zajednice.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)