Udžbenici na bunjevačkom jeziku

BNS

Udžbenici na bunjevačkom jeziku

IMG 6250 

   Gramatika „Klupče” i „Bunjevačka čitanka” koji su izdati za potribe nastave izbornog predmeta bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, poslidnje nedilje tema su polemike koja se odnosi na upotribu ćiriličnog pisma u ovim udžbenicima.

Povodom ti dešavanja autorke udžbenika, mr Suzana Kujundžić Ostojić, Mirjana Savanov, Ruža Josić i Nevenka Bašić Palković, održale su konferenciju za novinare, kako bi se izmed ostalog javnosti pridočilo da su udžbenici u potpunosti u skladu s nastavnim programom. 

Kako je tom prilikom kazano, osmu škulsku godinu ovaj predmet pohađaće 400 učenika u 16 osnovni škula u Subotici sa okolinom i Somboru. Od ove godine oni će u nastavi koristit i nove udžbenike, o kojima je na konferenciji bilo najviše riči. Naime, pridsidnica POUNSBNM Suzana K. Ostojić istakla je kako se na udžbenicima dugo i tušta radilo i da ekipa koja je radila na njima nije mogla ni zamislit da oni mogu izazvat negativnu reakciju, jer su dilom štampani na ćiriličnom pismu i jer ji je za đake obezbedio pridsidnik Tomislav Nikolić. Ona je tom prilikom istakla kako i druge zajednice imaju udžbenike na ćiriličnom pismu, iako im je zvanično pismo latinica, te navela primer udžbenika „Vjeronauk za prvi razred osnove škole“, koji je štampan na ćirilici i već više od deset godina taj udžbenik se koristi u nastavi i ne pridstavlja nikom problem.

Mirjana Savanov, koja i sama pridaje bunjevački govor sa elementima nacionalne kulture, istakla je da su udžbenici naminjeni učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku te da prvo uče ćirilično pismo, a zbog olakšavanja nastave, neophodno je bilo da i udžbenici budu na ćirilici. Onog momenta kada đaci počmu s latinicom, po nastavnom planu i programu u drugom polugodištu drugog razreda, i udžbenici su pisani latiničnim  pismom. Tom prilikom M. Savanov je najavila i da je završena radna verzija za čitanku za 3. i 4. razred osnovni škula.

Ruža Josić, takođe jedna od autorki istakla je kako je iz svog bogatog staža, tokom kog se bavila radom s dicom, za rad na udžbenicima iskoristila samo ona pozitivna iskustva i prinela ji u nji.

Nevenka Bašić Palković napomenila je kako su autori za potribe sastavljanja udžbenika bili i na seminarima di su pratili pridavanja o tom kako se udžbenici pišu, a na koji su bili poslati od strane OEBS-a.

Sve to divani u prilog dobrom rezultatu dugogodišnjeg rada na udžbenicima. Oni su u skladu sa nastavnim planom i programom, odobreni od najviši državni institucija i prilagođeni uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovni škula. 

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

 

Bunjevačka matica – Marko Marjanušić

Izbori za Nacionalni savit BNM

Bunjevačka matica – Marko Marjanušić

IMG 6241 

   Republička izborna komisija proglasila je još jednu listu za izbore članova za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine, a pod rednim brojom četri nalazi se lista "Bunjevačka matica – Marko Marjanušić", koju čini 19 kandidata, od koji je 6 žena.

   Tim povodom u četvrtak, 11. Septembra, održana je konferencija za novinare, na kojoj je o osnovama Platforme prid izbore divanio Ivan Sedlak, pridsidnik Bunjevačke matice, u ime pridlagača.

   Tom prilikom istaknuto je kako je jedan od prioriteta privođenje kraju poslova oko standardizacije bunjevačkog jezika, da je neophodno definisanje strategije u kulturi, razvijanje informisanja, funkcionisanje Nacionalnog savita Bunjevaca bez uplitanja politike, te otvaranje dijaloga s katoličkom crkvom.

   Nosilac liste, Marko Marjanušić, pridočio je dosadašnji rad ove institucije i naglasio njezinu otvorenost prema svakom ko ima sličan program.

   Mijo Mandić, jedan od kandidata na listi, divanio je u pravcu važnosti BNS i drugi institucija u borbi protiv asimilacije, dok je Tamara Babić istakla neophodnost afirmacije mladi ljudi.

 

Lista kandidata

 

Platforma Bunjevačke matice u izborima za Nacionalni savit bunjevačke nacionalne manjine

   Bunjevačka matica smatra da je jedan od  najvažniji prioriteta  u novom nacionalnom savitu da se privedu kraju poslovi oko standardizacije bunjevačkog jezika. Svi problemi koji se javljaju u oblasti službene upotribe jezika, obrazovanja i informisanja vezani su za status jezika.

   U oblasti kulture nedostaje strategija, o kojoj se stalno govori a nije postojo interes da se stvarno donese, jel bi se onda stvarno videlo ko se sa čim i na koji način bavi i kako se novci troše.

   U oblasti informisanja, triba izić iz šablona, u kojem se nalazimo. Nema novi ideja,rubrika novog i savrimenijeg pristupa značajnim temama, a valjda smo se se u međuvrimenu razvijali, pa i informisanje triba tome prilagoditi, ko i vrimenu u kome funkcionišemo.

   U obrazovanju mora bit više zastupljena naša istorija i upoznavanje dice sa autohtonom teorijom o poriklu Bunjevaca, naravno, na nivou prilagođenom njihovom uzrastu.

   Matica će sve učiniti, ukoliko naša lista dobije povirenje birača, da se ostvari jedinstvo u funkcionisanju Nacionalnog savita i to prvenstveno na osnovu   nacionalnih interesa. Uplitanje političkih, lični i grupni interesa u funkcionisanje Savita dovelo je do podela i uvođenja Privremenog organa upravljanja u oba saziva, što je usporilo rešavanje ključnih pitanja za naš narod.

   Odnos između Savita, Matice i drugi kulturni društava mora se odvijati u najtešnjoj saradnji i da svako radi poslove koje su mu Zakonom i statutom  povereni. Svaki sukob i pokušaj disciplinovanja bilo kojeg subjekta u zajedničkom radu ne doprinosi neophodno potribnom jedinstvu. Mora se svatiti i poštovati i nevladin sektor u ostvarivanju naši prava.

   Status niti osnivači Matice ne mogu se menjati brez procedure predviđene u statutu Matice i sama najava takvi namera ne doprinosi   jedinstvu.       

   Mora se otvorit  dijalog sa sveštenstvom naše  Katoličke crkve u sridinama di žive Bunjevci , koji su inače u većini pripadnici  katoličke vire, u cilju da se obezbede povrimene pridike na bunjevačkom jeziku i sprovedu verski obredi po zahtevu pojedinaca na našem jeziku. Smatramo da tu nepostoje administrativne niti neke druge prepreke, jel postoje molitvenici na ikavici. Da se ovo pitanje reši smatramo da je u interesu  našeg naroda i naše crkve.

 

 Foto: BIC (Nikola Stantić)

 

 

 

Pritnje upućene povodom udžbenika

SBB

Pritnje upućene povodom udžbenika

IMG 6220 

 

   Mirko Bajić, predsednik Saveza bačkih Bunjevaca obavestio je javnost putem konferencije za štampu, održane 11. septembra, da je na ličnu internet poštu dobio priteće pismo:

dabogda vas Srbi poklali......

..vidim vašo cigansko lice na hrvatskim televizijama povodom Nikolićeva udžbeničkih "poklona" i mogu vam samo poželjeti kada svoj izdajnički cilj postignete, a to je da hrvatski element u Srbiji istrijebite, i da budete Bunjevci-katolici, da vas Srbi poklaju a to će napraviti kad-tad.

Stoko izdajnička, dabogda se pokolj dogodio što prije.....mislite ciganine da će vas Srbi tolerirati, hahaha, smrt, smrt je ono što vas čeka...

Mila Perković, Hrvatica iz RH

 

   U svom izlaganju Bajić je istakao da na provokacije i pritnje neće reagovati, nego da je stav SBB-a da se mora uspostaviti saradnja izmed nacionalni zajednica i dodo da zahtiva da nadležni organi ispitaje odkaleg je pritnja poslata i da se priduzmu odgovarajuće mire u zaštiti prava Bunjevaca na slobodno nacionalno izjašnjavanje.

   Dragan Kopunović, član pridsidništva SBB-a, al i sedam godina pridavač bunjevačkog govora sa elementima nacionalne kulture, istako je da je put do udžbenika, štampani za potribu ovog predmeta, bio zdravo težak. O još uvik aktuelnim kritikama upućenim na račun gesta Tomislava Nikolića i činjenicu da su udžbenici dilom štampani na ćiriličnom pismu, kazo kako su te kritike neosnovane.

 Opširnije na sajtu sbb.org.rs.